Print Friendly, PDF & Email

Prof. Jerzy Langer – Przewodniczącym Komitetu Programowego Europejskiego Otwartego Forum Nauki w 2016

ESOF – Europejskie Otwarte Forum Nauki to jedno z największych naukowych spotkań w Europie. Organizowane jest przez stowarzyszenie Euroscience (ES) oraz kilka najważniejszych fundacji naukowych Europy jak Bosch Foundation i VWFoundation. Spotkanie stanowi platformę do debaty nad nauką oraz okazję do zaprezentowania europejskich i światowych badań z różnych obszarów.

– Raz na dwa lata wybrane miasto, w tym roku była to Kopenhaga, staje się naukową stolicą Europy. W 2016 ten zaszczyt spadnie na Manchester i po części na Polskę, bo będziemy mieli możliwość współdecydowania o programie konferencji – mówi prof. Jerzy Langer, który został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Programowego ESOF 2016.

To kolejne niezwykłe wyróżnienie dla polskiego naukowca. Forum gromadzi czołowych ludzi nauki, młodych badaczy, studentów, przedsiębiorców, decydentów, dziennikarzy z całej Europy, aby mogli dyskutować nad nowymi odkryciami i kierunkiem, jaki obierają badania we wszystkich dyscyplinach.

Chociaż do konferencji mamy jeszcze dwa lata, to przygotowania do ESOF 2016 w Manchesterze już trwają. Komitet Sterujący pod przewodnictwem prof. Dame Nancy Rothwell i prof. Luke Georghiou spotkali się już w październiku w Manchesterze, aby omówić program naukowy. Przed kilkoma dniami został również wybrany Przewodniczący Komitetu Programowego ESOF 2016 – prof. Jerzy Langer.

– Wybór Manchesteru na gospodarza kolejnego Europejskiego Otwartego Forum Nauki w 2016 nie jest przypadkowy, to tutaj dokonano podziału atomu, co doprowadziło do powstania fizyki jądrowej oraz zdołano włączyć i wyłączyć pole magnetyczne grafenu. Planujemy, aby kolejna konferencja skupiona była wokół sposobów, w jaki europejska nauka i technologia powinna ułatwiać nasze życie.

Prof. Jerzy Langer jest Prezesem Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ i jednym z pomysłodawców jego powołania. Z wykształcenia jest fizykiem i na stałe pracuje w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Członek najważniejszych organów doradczych w zakresie polityki naukowej Komisji Europejskiej. Jest m.in. członkiem „Academia Europaea” i jej sekretarzem zagranicznym (Foreign Secretary), a także założycielem i honorowym wiceprzewodniczącym EUROSCIENCE.

www.conferences.visitmanchester.com

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 17.05.2013
plusfontminusfontreloadfont