Print Friendly, PDF & Email

Prof. Mirosław Miller nie złożył rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu EIT+

Kilka dni temu na łamach wrocławskiego wydania “Gazety Wyborczej” pojawiła się informacja, że Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ prof. Mirosław Miller złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Pragniemy sprostować tę informację i zachęcamy do lektury komentarza prof. Mirosława Millera w tej sprawie.

Prof. Mirosław Miller tłumaczy:

– Nie złożyłem formalnej rezygnacji ze stanowiska Prezesa Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Natomiast odbyłem rutynową rozmowę z Panem Adamem Grehlem, wiceprezydentem Wrocławia i jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki. Poinformowałem Pana Prezydenta Grehla, że jeśli właściciele EIT+ zdecydują się dokonać zmiany w kierownictwie firmy, jestem gotowy do objęcia w niej innej roli. Takie rozmowy to jednak standard związany z funkcjonowaniem spółki prawa handlowego.

Prezes Zarządu EIT+ dodaje, że prawdziwa jest informacja “Gazety Wyborczej” na temat objęcia przez niego od 1 lipca br. posady dyrektora jednego z wrocławskich laboratoriów Polskiej Akademii Nauk. Ale, jak podkreśla prof. Mirosław Miller, przyjęcie nowego stanowiska nie oznacza automatycznie końca jego pracy w EIT+.

– Wielokrotnie mówiłem, że w przyszłości chciałbym przekazać zarządzanie EIT+ ludziom, którzy w firmie i w naszym wspaniałym Kampusie Pracze będą z entuzjazmem budowali swoją przyszłość. Ale podkreślam, że nie stanie się to od razu. To decyzja, która może zapaść w bliższej lub dalszej przyszłości, np. w ciągu trzech miesięcy lub za rok. Obecnie pełnię obowiązki Prezesa Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ z takim samym zaangażowaniem i poświęceniem, jak we wcześniejszych miesiącach. I raz jeszcze pragnę sprostować, że nie złożyłem rezygnacji z piastowanego stanowiska – wyjaśnia Prezes Zarządu EIT+.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.03.2014
plusfontminusfontreloadfont