Print Friendly, PDF & Email

Projekt ATLA – nowa inicjatywa EIT+ na rzecz wymiany wiedzy i dobrych praktyk w pracy na rzecz klimatu

Niwelowanie skutków zmian klimatycznych to jedno z najważniejszych wyzwań, które stoją przed Europą. Aby praca na rzecz klimatu przyniosła pożądane efekty, musi mieć możliwie szeroki zasięg międzynarodowy. Aby pomóc władzom lokalnym i regionalnym w wymianie doświadczeń oraz know how, stowarzyszenie Climate-KIC uruchomiło projekt ATLA (Adaption Toolbox for Local Authorities). Za jego wdrożenie we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku odpowiadać będzie Departament Klimatu i Energii EIT+.

Obok Dolnego Śląska, w projekt ATLA zaangażowały się też europejskie regiony: Emilia Romagna (Włochy), Valencia (Hiszpania), West Midlands (Wielka Brytania) i Środkowe Węgry. W każdym z nich zostaną przeprowadzone ankiety, które pozwolą zdiagnozować aktualne potrzeby tamtejszych władz w zakresie informacji na temat zmian klimatycznych oraz doświadczeń, które nabyły podczas realizacji wcześniejszych projektów proklimatycznych. Wiedza płynąca z ankiet pozwoli zaś na stworzenie bazy do działań adaptacyjnych i minimalizujących zmiany klimatycznie na poziomie europejskim. Wyniki przeprowadzonych ankiet zostaną omówione na konferencji World Summit Ecocity, która odbędzie się we wrześniu br.

W najbliższych tygodniach zespół projektowy Departamentu Klimatu i Energii EIT+ przeprowadzi badania we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, które umożliwią analizę doświadczeń, wiedzy, jak i potrzeb w zakresie działalności na rzecz klimatu wśród władz lokalnych i regionalnych. Wyniki tych badań zostaną opublikowane we wspomnianym wyżej raporcie. Na ich podstawie możliwe będzie stworzenie optymalnego modelu zarządzania i wspierania działań związanych z projektami na rzecz klimatu.

Według raportów przygotowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, „80 proc. działań w celu redukcji gazów cieplarnianych i prawie 100 proc. działań adaptacji do skutków zmian klimatycznych podejmowanych jest na poziomie instytucji narodowych”. W tym wielopoziomowym procesie regionalne instytucje integrują działania poprzez wdrażanie projektów mitygujących i adaptujących zmiany klimatyczne. Wiele usług w tym zakresie już zostało wdrożonych w celu odpowiedzi na regionalne potrzeby. To m.in. doradztwo w zakresie analiz wrażliwości, serwisy informacyjne dotyczące prognoz klimatycznych i danych sektorowych. Podstawowym problemem jest jednak rozproszony dostęp do tych danych i usług, co utrudnia ich kompleksowe wdrożenie. Działania podejmowane w ramach projektu ATLA mają uporządkować aktualny stan wiedzy, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu skuteczności działań na rzecz klimatu prowadzonych w skali międzynarodowej.

Projekt koordynuje Pani Elżbieta Szlauer z Departamentu Klimatu i Energii Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Wszystkie jednostki i osoby zainteresowane udziałem w badaniu są proszone o kontakt na mail adres e-mail: atla@eitplus.pl.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 30.10.2013
plusfontminusfontreloadfont