Print Friendly, PDF & Email

Projekt BioMed Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ z kolejną rozprawą habilitacyjną

Realizowany przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ projekt „BioMed – Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne” dotyczy badań skoncentrowanych na terapii chorób cywilizacyjnych. Nasi naukowcy prowadzą w nim m.in. badania nad innowacyjnymi lekami przeciwrakowymi i przeciw osteoporozie, szukają zastosowań dla biodegradowalnych polimerów przy tworzeniu nowych leków oraz pracują nad antybiotykami na bazie nowych związków chemicznych. Przed paroma dniami projekt zyskał kolejną rozprawę habilitacyjną. 

Jednym z ważniejszych obszarów prac badawczych w projekcie BioMed są komórki macierzyste. Pracuje nad nimi dr hab. Krzysztof Marycz, który realizując zadanie badawcze („Ocena możliwości regeneracji uszkodzeń tkanki kostnej i nerwowej przy pomocy autologicznych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej i szpiku kostnego z zastosowaniem biomateriałów„) przygotował cykl publikacji wchodzących w skład docenionej przed kilkoma dniami rozprawy habilitacyjnej „Ocena potencjału regeneracyjnego ASCs (Adipose derived stem cells) oraz badanie ich interakcji z wybranymi materiałami implantacyjnymi„.

Badania nad komórkami macierzystymi prowadzone są na całym świecie, ponieważ mają one bardzo wiele zalet. Wynikają one z ich naturalnych właściwości, które znacznie wyróżniają się na tle innych komórek występujących w ciele człowieka. Przede wszystkim posiadają zdolność do nieograniczonej liczby podziałów oraz możliwość różnicowania się do innych typów komórek. Polscy naukowcy zajmują się zastosowaniem tych komórek w wielu dziedzinach medycyny, począwszy od neurologii, ortopedii, hematologii, a skończywszy na, dermatologii i kardiologii. Dr hab. Krzysztof Marycz skupia się w swoich badaniach przede wszystkim na zastosowaniu komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. 

– Kolejna rozprawa habilitacyjna w ramach projektu BioMed jest dowodem na to, że we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ panuje dobra atmosfera dla nauki. Jestem zdania, że powstające zaplecze oraz infrastruktura naszego centrum umożliwi młodym uczonym na realizację naprawdę ambitnych projektów badawczych i pracę w międzynarodowych zespołach –  komentował sukces naukowca prof. Jerzy Langer, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Projekt BioMed uzyskał grant finansowany na lata 2009-2014 ze środków strukturalnych UE w wysokości 27,6 mln euro.

Realizowany przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+ projekt „BioMed – Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne” dotyczy badań skoncentrowanych na terapii chorób cywilizacyjnych. Nasi naukowcy prowadzą w nim m.in. badania nad innowacyjnymi lekami przeciwrakowymi i przeciw osteoporozie, szukają zastosowań dla biodegradowalnych polimerów przy tworzeniu nowych leków oraz pracują nad antybiotykami na bazie nowych związków chemicznych. Przed paroma dniami projekt zyskał kolejną rozprawę habilitacyjną. 
Jednym z ważniejszych obszarów prac badawczych w projekcie BioMed są komórki macierzyste. Pracuje nad nimi dr hab. Krzysztof Marycz, który realizując zadanie badawcze („Ocena możliwości regeneracji uszkodzeń tkanki kostnej i nerwowej przy pomocy autologicznych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej i szpiku kostnego z zastosowaniem biomateriałów”) przygotował cykl publikacji wchodzących w skład docenionej przed kilkoma dniami rozprawy habilitacyjnej „Ocena potencjału regeneracyjnego ASCs (Adipose derived stem cells) oraz badanie ich interakcji z wybranymi materiałami implantacyjnymi”.
Badania nad komórkami macierzystymi prowadzone są na całym świecie, ponieważ mają one bardzo wiele zalet. Wynikają one z ich naturalnych właściwości, które znacznie wyróżniają się na tle innych komórek występujących w ciele człowieka. Przede wszystkim posiadają zdolność do nieograniczonej liczby podziałów oraz możliwość różnicowania się do innych typów komórek. Polscy naukowcy zajmują się zastosowaniem tych komórek w wielu dziedzinach medycyny, począwszy od neurologii, ortopedii, hematologii, a skończywszy na, dermatologii i kardiologii. Dr hab. Krzysztof Marycz skupia się w swoich badaniach przede wszystkim na zastosowaniu komórek macierzystych w medycynie regeneracyjnej. 
– Kolejna rozprawa habilitacyjna w ramach projektu BioMed jest dowodem na to, że we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ panuje dobra atmosfera dla nauki. Jestem zdania, że powstające zaplecze oraz infrastruktura naszego centrum umożliwi młodym uczonym na realizację naprawdę ambitnych projektów badawczych i pracę w międzynarodowych zespołach –  komentował sukces naukowca prof. Jerzy Langer, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.
Projekt BioMed uzyskał grant finansowany na lata 2009-2014 ze środków strukturalnych UE w wysokości 27,6 mln euro.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 19.04.2013
plusfontminusfontreloadfont