Print Friendly, PDF & Email

Projekt ERGSTORE – Badanie właściwości dielektrycznych modyfikowanych plazmowo cienkich powłok kompozytowych magazynujących energię

Projekt dra inż. Marcina Palewicza pt. „Badanie właściwości dielektrycznych modyfikowanych plazmowo cienkich powłok kompozytowych magazynujących energię (ERGSTORE)”, to nowy grant przyznany przez Narodowe Centrum Nauki dla naukowca z Wrocławskiego centrum Badań EIT+ w ramach programu MINIATURA 1.

Wszechobecna technologia, nowe media i modele biznesowe – to elementy nowej gospodarki 4.0, o której mówi się, że jest tak naprawdę czwartą rewolucją przemysłową. Gospodarka jutra stawia przed nami zupełnie nowe oczekiwania, a jednym z nich jest chociażby wzmożona konsumpcja energii elektrycznej. Dzisiaj jest ona pozyskiwana gównie ze spalania paliw kopalnych (jakim są węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny), dla przykładu każdej doby wydobywa się 96 mln baryłek ropy naftowej, co jednak tylko pogłębia efekt cieplarniany. Dlatego też zarówno światowe przedsiębiorstwa oraz naukowcy stoją przed koniecznością poszukiwania ekologicznie czystych i tanich źródeł oraz magazynów energii elektrycznej.

Projekt, który będzie prowadzony we Wrocławskim Centrum Badań EIT+, ma właśnie na celu zidentyfikowanie,  jaki  wpływ  na  parametry  podstawowe nanokompozytowych  magazynów  ładunku  elektrycznego  ma  przeprowadzenie,  podczas  procesu  tworzenia kondensatora  w  skali  laboratoryjnej,  modyfikacji  powierzchni  cienkich  warstw  przy  użyciu  niskociśnieniowego urządzenia  plazmowego. Oczekiwanym rezultatem projektu będzie uzyskanie cienkowarstwowego magazynu ładunku elektrycznego zintegrowanego z organicznym ogniwem słonecznym trzeciej generacji. Naukowcy liczą na to, że wyniki projektu poszerzą również wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej zajmującej się źródłami i magazynami ładunku elektrycznego, które mogą znaleźć zastosowanie w energetyce rozproszonej.

Uzyskane wyniki będzie można wykorzystać do stworzenia bazy zawierającej informacje na temat właściwości materiałów użytych podczas trwania projektu, co w konsekwencji powinno pozwolić na dobór najbardziej efektywnej architektury urządzeń magazynujących i generujących ładunek elektryczny wykonanych w skali laboratoryjnej – tłumaczy dr inż. Marcin Palewicz. – Rezultaty podjętej tematyki mogą też zostać wykorzystane w celu rozwoju nowych trendów naukowych i inżynieryjnych w obszarze energetyki rozproszonej, nanotechnologii i struktur cienkowarstwowych.

Badania będą prowadzone w Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych. W czasie prac nad zadaniem badawczym będzie także wykorzystywana infrastruktura i aparatura znajdująca się w zasobach Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 23.11.2017
plusfontminusfontreloadfont