Print Friendly, PDF & Email

Projekt Komunikowanie Wiedzy

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ we współpracy z pracownikami trzech wyższych uczelni Wrocławia (Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Akademii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Wrocławskiego) przygotowują projekt pod nazwą „Komunikowanie Wiedzy”. Planowane jest powołanie dwusemestralnego studium podyplomowego, którego celem będzie wykształcenie 40 specjalistów stanowiących przyszłą elitę „mediatorów cywilizacji”.

Science Communication (Komunikowanie wiedzy) jest tradycją wykreowaną przez amerykańskich badaczy odnośnie informowania społeczeństwa o własnych odkryciach i wynikach badań w sposób popularno-naukowy w formie publikacji książkowych, filmowych lub multimedialnych. Na bazie  obserwacji i doświadczeń oraz naukowych analiz powstał nowy kierunek badań, który służyć ma potrzebom środowiska biznesu, przemysłu i nauki (m.in. na American University – Washington, Lipscomb University – Nashville), a także społeczeństwu.

Inicjatorzy projektu zwracają się do Państwa z ankietą, na podstawie której opracowana zostanie analiza stanowiąca element dokumentacji wniosku projektowego. Uprzejmie prosimy i dziękujemy za jej wypełnienie i odesłanie do dnia 2 czerwca 2010 na adres: s_communication@onet.eu.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 13.01.2015
plusfontminusfontreloadfont