Print Friendly, PDF & Email

Projekt TEPSIE na Międzynarodowej Konferencji – Innowacje Społeczne

W dniach 16 – 18 odbędzie się w Łodzi międzynarodowa konferencja – INNOWACJE SPOŁECZNE. Drugi dzień tego spotkania będzie poświęcony w całości projektowi TEPSIE – Teoretyczne, empiryczne i polityczne podstawy budowy innowacji w Europie, realizowanego przez Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Zespołowi TEPSIE, pod kierownictwem profesora Witolda Kwaśnickiego, udało się stworzyć wyjątkową platformę wymiany informacji i myśli dot. innowacji społecznych. Pod egidą TEPSIE spotkają się po raz pierwszy, przedstawiciele związani z innowacjami społecznymi z krajów Europy Zachodniej, reprezentanci Komisji Europejskiej, z przedstawicielami z Rosji, Rumuni, Czech, Litwy i Ukrainy.    
 W konferencji wezmą udział praktycy, przedstawicie organizacji społecznych oraz biznesu
i środowisk akademickich zajmujący się problematyką innowacji społecznych. Konferencja stanowić będzie platformę wymiany poglądów, wiążąc aspekty teoretyczne
z ich zastosowaniami praktycznymi w procesie zarządzania innowacjami społecznymi.
 Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego, wymiana poglądów
i doświadczeń dotycząca problematyki szeroko rozumianych innowacji społecznych. Prowadzenie szerokiego dyskursu środowisk naukowych, samorządowych, biznesowych oraz społecznych innowatorów jest niezmiernie ważne w kontekście realizacji celów wyznaczonych w strategicznych dokumentach programowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
W dokumentach tych szczególnych nacisk położony została na budowanie wzajemnych relacji środowisk nauki i biznesu, tworzenie międzysektorowych zespołów, których celem będzie podejmowanie wspólnych inicjatyw z różnych obszarów innowacji społecznych.

Zespołowi TEPSIE, pod kierownictwem profesora Witolda Kwaśnickiego, udało się stworzyć wyjątkową platformę wymiany informacji i myśli dot. innowacji społecznych. Pod egidą TEPSIE spotkają się po raz pierwszy, przedstawiciele związani z innowacjami społecznymi z krajów Europy Zachodniej, reprezentanci Komisji Europejskiej, z przedstawicielami z Rosji, Rumuni, Czech, Litwy i Ukrainy.    

W konferencji wezmą udział praktycy, przedstawicie organizacji społecznych oraz biznesu i środowisk akademickich zajmujący się problematyką innowacji społecznych. Konferencja stanowić będzie platformę wymiany poglądów, wiążąc aspekty teoretyczne z ich zastosowaniami praktycznymi w procesie zarządzania innowacjami społecznymi.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego, wymiana poglądów i doświadczeń dotycząca problematyki szeroko rozumianych innowacji społecznych. Prowadzenie szerokiego dyskursu środowisk naukowych, samorządowych, biznesowych oraz społecznych innowatorów jest niezmiernie ważne w kontekście realizacji celów wyznaczonych w strategicznych dokumentach programowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W dokumentach tych szczególnych nacisk położony została na budowanie wzajemnych relacji środowisk nauki i biznesu, tworzenie międzysektorowych zespołów, których celem będzie podejmowanie wspólnych inicjatyw z różnych obszarów innowacji społecznych.

Informacje na temat Międzynarodowej Konferencji – INNOWACJE SPOŁECZNE znajdą również Państwo na stronie www.socialinnovation.pl.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 23.07.2013
plusfontminusfontreloadfont