Print Friendly, PDF & Email

2K- Staże Kumulacja Kompetencji

Stażowy program angażowania pracowników naukowych w rozwój branż nano, bio, energia.

KIEROWNIK PROJEKTU:
dr Anna Laskowska/Małgorzata Knopek

OKRES REALIZACJI :
02.01.2012 – 31.12.2013 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
2 114 800,00 PLN

Projekt finansowany w ramach POKL, UMWD.

Innowacyjny produkt nie powstaje wyłącznie dzięki odpowiednim nakładom finansowym, strategii i sprawnemu zarządzaniu własnością intelektualną. Najbardziej innowacyjne firmy oferują coś więcej – Kulturę Innowacji. Jednym z integralnych elementów tej kultury jest ścisła współpraca miedzy światem nauki i światem biznesu. Celem projektu było zbliżenie świata nauki i sfery biznesu wspierając finansowo staż (6-8 miesięcy) pracownika naukowego w przedsiębiorstwie.

Staż przyznawano naukowcom, którzy mieli pomysł na realizacja krótkiego projektu w wybranej firmie, lub posiadali wiedze i umiejętności poszukiwane przez przedsiębiorcę do rozwiązania konkretnego problemu technologicznego. Środki programu umożliwiły finansowanie stażowej formy nawiązywania współpracy między biznesem i akademią.

  • 33 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych w 33 unikalnych programach stażowych w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska
  •  ponad 20 innowacyjnych pomysłów związanych z biotechnologią, nanotechnologią i zarządzaniem energią realizowanych przez naukowców w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 24.05.2016
plusfontminusfontreloadfont