Print Friendly, PDF & Email

Aspice

ASPICE-Action to Support – Photonic Innovations Clasters In Europe

KOORDYNATOR PROJEKTU W EIT+:
dr Łukasz Nieradko

OKRES REALIZACJI :
01.09.2011 r. – 31.08.2014 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
352 034,24 PLN

(dla EIT+  313 898,85 PLN)

Projekt finansowany w ramach  7FP, EC (FP7-ICT- 2011-7).

Zbadanie działalności ośrodków innowacji fotonicznych, platform, klastrów oraz na ich podstawie opracowanie podręcznika dobrych praktyk, czyli sprawdzonych, wydajnych i skutecznych usług oferowanych w branży fotonicznej;

Opracowanie sprofilowanego łańcucha logistycznego w dwóch obszarach społecznych: opieka zdrowotna oraz bezpieczeństwo obywateli Europy, w których przemysł fotoniczny będzie kluczowym dostawcą technologii;

Angażowanie przedstawicieli klastrów i platform oraz innych zainteresowanych stron, do skorzystania z wyników projektu oraz wniosków z niego płynących, a także dostosowanie własnych programów rozwoju do wyzwań stojących przed branżą fotoniczną w Europie.

Szczegółowe zadania badawcze

w które zaangażowane było Wrocławskie Centrum Badań EIT+ :

 • WP 1. Dobre praktyki w działalności innowacyjnych klastrów i platform fotonicznych;
 • WP 2.  Wykorzystanie łańcucha wartości technologii fotonicznych dla ochrony zdrowia w starzejącym się społeczeństwie;
 • WP 3. Wykorzystanie łańcucha wartości technologii fotonicznych dla bezpieczeństwa obywateli Europy
 • WP 4. Zaawansowane narzędzia oraz procesy dla wzmocnienia współpracy klastrów fotonicznych;
 • WP 5. Serwis usługowy umożliwiający nawiązywanie kontaktów na podstawie łańcucha wartości.

Czytaj więcej na http://www.fp7-aspice.eu/default.aspx

Skład:

 • ESP Central Ltd (Coordinator)
 • Opticsvalley (Association promouvoir la vallée de l’óptique)
 • OptoNet e.V.
 • Southern European Cluster in Photonics and Optics
 • Foundation for Research and Technology – Hellas
 • National University of Ireland, Galway
 • Wroclaw Research Centre EIT+
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 24.05.2016
plusfontminusfontreloadfont