Climate KIC

Print Friendly, PDF & Email

Climate KIC

Climate-KIC jest największą europejską agencją zaangażowaną w tematykę zmian klimatycznych. Łączy sektor prywatny oraz publiczny wspierając innowacyjne przedsięwzięcia, badania, projekty i start-up’y. Zrzesza naukowców, przedsiębiorców, wyższe uczelnie, przedstawicieli sektora publicznego oraz miast zaangażowanych w tematykę zmian klimatycznych.

 • Urban Transitions (innowacje dla miast)
 • Smart Land Use (zrównoważone wykorzystanie ziemi)
 • Sustainable Production Systems (zrównoważone procesy produkcyjne)
 • Decision Metrics and Finance (instrumenty finansowe dla zrównoważonego rozwoju)

Climate-KIC Rozwija działania w zakresie:

 • adaptacji do zmian klimatu,
 • efektywności energetycznej,
 • OZE,
 • technologii inteligentnych miast (budynki, transport, sieci elektroenergetyczne, modele społeczne),
 • monitoringu gazów cieplarnianych,
 • gospodarki niskoemisyjnej,
 • racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi i gruntami,
 • oraz gospodarki odpadami.

EIT+ jest członkiem wchodzącej w skład Klimatycznego-KIC Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji RIC (Climate-KIC http://www.climate-kic.org/).

Od 2010 r.  EIT+ jest aktywnym uczestnikiem i koordynatorem projektów w ramach Climate-KIC. Do tej pory zrealizowano ich kilkanaście.

Działania na terenie Polski i krajów bałtyckich koordynowane są przez biuro:

Climate-KIC sp. z o.o.

Stabłowicka 147

54-066 Wrocław

Kontakt: poland@climate-kic.org

https://www.facebook.com/ClimateKICDolnySlask/

www.climate-kic.org

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 14.05.2015
plusfontminusfontreloadfont