FNP Metan

Print Friendly, PDF & Email

FNP Metan

Developing New technology for sensitive gas sensing and its application to methane monitoring.

KIEROWNIK PROJEKTU:
dr inż. Michał Nikodem

OKRES REALIZACJI :
01.07.2013 r. – 30.06.2015 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
298 500,00 PLN

Projekt finansowany w ramach Programu Homing Plus, FNP i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opracowanie nowej techniki ultraczułej detekcji gazów i jej zastosowanie do monitorowania poziomu metanu w atmosferze. Wykrywanie wycieków metanu (zarówno na etapie wydobycia jak i przesyłu) ma także znaczenie ekonomiczne. Ponadto, opracowana technika pomiarowa mogła być z łatwością zaadoptowana do detekcji innych związków występujących w atmosferze, np. pary wodnej lub tlenków węgla i azotu.

Do najważniejszych osiągnięć projektu zaliczamy pogłębienie wiedzy nt. metody CLaDS, w szczególności związanej z amplitudą generowanego sygnału oraz czynnikami, które na nią wpływają.

Wyniki badań zostały zaprezentowane na konferencjach naukowych (Polska Konferencja Optyczna 2013, XIX Polish-Slovak-Czech Optical Conference on Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Laser Applications to Chemical, Security, and Environmental Analysis LACSEA 2014, SPIE.DSS 2015 – Defense Security and Sensing oraz CLEO 2015 – Science and Innovations).

Wyniki projektu opublikowano w poniższych artykułach :

  • Suppressing the influence of optical fringes in dispersion spectroscopy. Michał Nikodem and Gerard Wysocki, PHOTONICS LETTERS OF POLAND, VOL. 5 (4), 152-154 (2013)
  • Chirped laser dispersion spectroscopy with differential frequency generation source- Michał Nikodem, Karol Krzempek, Renata Karwat, Grzegorz Dudzik, Krzysztof Abramski, and Gerard Wysocki.
  • Chirped laser dispersion spectroscopy in dual side-band frequency-shifted-carrier arrangement, Michał Nikodem Karol Krzempek, Krzysztof Abramski.
  • Open-path sensor for atmospheric methane based on chirped laser dispersion spectroscopy, MichaL Nikodem, Genevieve Plant, David Sonnenfroh, Gerard Wysocki.
  • Recent developments in remote gas detection using molecular dispersion sensing, Michal Nikodem.
  • Chirped lasers dispersion spectroscopy implemented with an electro-optical intensity modulator – signal strength and shapes under different experimental conditions, Michal Nikodem
  • Standoff detection of trace chemicals with laser dispersion, Spectrom eter. Michal Nikodem
  • Analysis of signal amplitude in Chirped Laser Dispersion, Spectroscopy. Jacek Wodecki and Michal Nikodem
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 24.05.2016
plusfontminusfontreloadfont