Print Friendly, PDF & Email

FNP SOLAR

Wytwarzanie i charakteryzacja elastycznych organicznych ogniw słonecznych z wyeliminowaną elektrodą tlenku indowo-cynowego.

KIEROWNIK PROJEKTU:
dr Filip Granek

OKRES REALIZACJI :
01.05.2012 r. – 30.04.2014 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
324 000,00 PLN

Projekt finansowany w ramach Programu Homing Plus, FNP i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Opracowanie polimerowego ogniwa słonecznego, w wyeliminowaną elektrodą tlenku indowo-cynowego (ITO).

  • Stypendyści uczestniczący w II edycji programu stypendialnego przygotowują się obecnie do obrony prac magisterskich przygotowywanych pod opieką kierownika projektu.
  • Z sukcesem zakończyły się prace nad artykułami będącymi wynikami zrealizowanego projektu. Obecnie opublikowano artykuł w Journal of Applied Physics pt. : ”Method to analyze the ability of bulk heterojunctions of organic and hybrid solar cells to dissociate photogenerated excitons and collect free carriers”.
  • Wartością dodaną w ramach zrealizowanego projektu są nawiązane, podczas odbytych delegacji, współprace z przedstawicielami ośrodków badawczych tj. podczas spotkania w Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadzono rozmowy w sprawie współpracy z przedstawicielami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Otrzymano też propozycję współpracy z przedstawicielem zespołu Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie.
  • W ramach projektu Filip Granek wziął udział w konferencjach oraz sympozjach na których wygłosił  wykłady i przedstawił wyniki badań w projekcie (tj. podczas Sympozjum organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, III Warsztatów Organicznej Drukowanej i Elastycznej Elektroniki w Łodzi oraz na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego).
  • Osiągnięcia, założenia projektu i wyniki badań otrzymane w ramach FNP Solar oraz potencjał Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ jako jednostki naukowo-badawczej przedstawiono również  podczas międzynarodowej konferencji branż owej. Wzięli w niej udział członkowie zespołu projektowego tj. Marek Basta i Michał Dusza. Podczas sesji plakatowej zaprezentowano wyniki badań międzynarodowemu gronu naukowców reprezentującemu światowy poziom w dziedzinie organicznej elektroniki w tym w fotowoltanice.

Celem programu w ramach którego realizowany był projekt jest zachęcenie młodych uczonych do powrotu do Polski i dynamizowanie rozwoju ich karier naukowych oraz wspieranie nawiązanej przez nich międzynarodowej współ pracy naukowej.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.05.2016
plusfontminusfontreloadfont