Print Friendly, PDF & Email

INDICATOR

„Termochromowy wskaźnik wyjścia ze stanu głębokiego zamrożenia”
(akronim: INDICATOR)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu „Lider XI”

Wartość projektu: 1 493 815,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 493 815,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01/01/2021 – 01/01/2024

Kierownik projektu: dr inż. Magdalena Wilk-Kozubek

 

W ostatnich latach przemysł opakowaniowy rozwija się bardzo dynamicznie. Obecnie, oprócz tradycyjnych opakowań powstają także nowe generacje opakowań, tzw. opakowania inteligentne. Opakowania te, dzięki umieszczeniu na nich odpowiednich interaktywnych wskaźników, mają możliwość monitorowania różnych parametrów, np. temperatury otoczenia produktów.

Celem projektu jest wytworzenie termochromowego wskaźnika, który nadrukowany na opakowaniu żywności mrożonej, będzie pozwalał określić czy była ona przechowywana we właściwej temperaturze, tj. -18oC. Po przekroczeniu zadanej temperatury, wskaźnik będzie nieodwracalnie zmieniać barwę, informując w ten sposób o przerwaniu zimnego łańcucha dostaw, stanie jakościowym żywności mrożonej oraz bezpieczeństwie jej spożywania.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 08.02.2021
plusfontminusfontreloadfont