PREL_KLP

Print Friendly, PDF & Email

PREL_KLP

Optymalizacja syntezy i właściwości spektroskopowych nanowymiarowych krystalitów CaF2 i/lub MgF2 domieszkowanych jonami Yb3+ i Tm3+.

KIEROWNIK PROJEKTU:
Katarzyna Lucyna Prorok

OKRES REALIZACJI :
01.10.2014 r. – 30.09.2016 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
99 840,00 PLN

Projekt finansowany w ramach konkursu PRELUDIUM, NCN.

Głównym celem projektu jest synteza, a także strukturalna i spektroskopowa charakteryzacja koloidalnych nanocząstek tlenku itru (Y2O3) domieszkowanych jonami terbu i iterbu. Zjawisko konwersji energii w górę pomiędzy jonami Tb3+ oraz Yb3+ było rzadko badane, ze względu na relatywnie niską wydajność kooperatywnego transferu energii, w porównaniu z najczęściej stosowanymi jonami takim jak, Er3+/Yb3+ bądź też Tm3+/Yb3+. Istotne jest zatem podjęcie próby poprawienia wydajności kwantowej emisji materiałów domieszkowanych jonami Tb3+/Yb3+, dzięki czemu uzyskane nanokrystality mogą znaleźć wiele potencjalnych (biomedycznych) zastosowań..

Projekt w trakcie realizacji.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 14.05.2015
plusfontminusfontreloadfont