Print Friendly, PDF & Email

Sunrise

Network Sunrise – Dolnośląska Sieć Współpracy Nauki i Biznesu.

KOORDYNATOR PROJEKTU:
Przemysław Hałub

OKRES REALIZACJI :
01.11.2010 r. – 31.10.2012 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
2 951 316,30 PLN

Projekt finansowany w ramach POKL.

Celem głównym projektu była budowa portalu internetowego dla przedstawicieli świata nauki i biznesu. Powstała także platforma umożliwiająca nawiązywanie relacji, budowanie kontaktów, transfer wiedzy i wymianę doświadczeń między naukowcami a przedsiębiorcami.

Wrocławskie Centrum Badań EIT + realizowało dwa zadania: „Budowa serwisu” i „Animacja”. Było odpowiedzialne za planowanie, projektowanie i rozwój funkcjonalności oraz narzędzi, które umożliwiły integrację środowiska naukowego i biznesowego.

W ramach projektu udało się dotrzeć do łącznie tysiąca osób – 500 przedstawicieli świata nauki i 500 przedstawicieli środowiska biznesowego. Wszyscy – dzięki swojej aktywności – powinni sprawić, że portal spełni swoją rolę, będąc m.in. doskonałym narzędziem pomocnym w transferze wiedzy i doświadczeń.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.05.2016
plusfontminusfontreloadfont