Print Friendly, PDF & Email

TEPSIE

The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe. Teoretyczne, empiryczne i polityczne podstawy budowy innowacji społecznej w Europie.

OKRES REALIZACJI :
01.01.2012 r. – 31.12.2014 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
1 106 220,43 PLN

w tym dla EIT+ 829 665,32 PLN

Projekt finansowany w ramach 7FP, EC (FP7-Współpraca-SSH.2011.1.3-1).

Celem Projektu TEPSIE było opracowanie kierunków rozwoju instrumentów, metod i polityk, które stały się częścią strategii Unii Europejskiej zorientowanej na rozwój  innowacji społecznej.

Szczegółowe zadania badawcze, w które zaangażowane było EIT+ obejmowały:

 • WP1 Przegląd systemów innowacji społecznej (Overview of the system of social innovation).
 • WP2 Pomiar innowacji społecznej (Measuring social innovation).
 • WP3 Pokonywanie barier rozwoju innowacji społecznej (Removing barriers to social innovation).
 • WP4 Badanie rozwoju systemów finasowania innowacji społecznej (Generating capital flows).
 • WP5 Angażowanie aktorów społecznych w procesie kreowania innowacji społecznej (Engaging the public).
 • WP6 Identyfikacja  narzędzi ocen innowacji społecznej (Knowing what works).
 • WP7 Dostarczenie teoretycznej i empirycznej wiedzy na temat rozwoju innowacji społecznej (Growing what works).
 • WP8 Wykorzystanie sieci informacyjnych do rozwoju innowacji społecznej (Using online networks to maximum effect).
 • WP9 Rozpropagowanie wyników przedsięwzięcia i rekomendacje (Dissemination of findings and recommendations).

Czytaj więcej na http://www.tepsie.eu/

 • Danish Technological Institute (Dania)
 • The Young Foundation (Wielka Brytania)
 • University of Heidelberg (Niemcy)
 • Atlentis (Grecja) Universidade Catolica Portuguesa (Portugalia)
 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.05.2016
plusfontminusfontreloadfont