Print Friendly, PDF & Email

Przedstawiciel EIT+ w programie Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization

Z przyjemnością informujemy, że Przemysław Hałub z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ został uczestnikiem prestiżowego programu Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization.

Przemysław Hałub z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ zakwalifikował się do pilotażowej edycji projektu  Top 500 Innovators – Science, Management, Commercialization, realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”.  W wyniku procedury kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez resort wybrano 40 uczestników programu z całej Polski, a do pierwszej edycji zgłosiło się aż 280 osób.

Program ten skierowany jest do pracowników naukowo-badawczych jednostek naukowych centrów transferu technologii, a także menadżerów innowacyjności zaangażowanych w pracę zespołów badawczych. Przemysław Hałub  z Departamentu Rozwoju Biznesu EIT+ weźmie  udział w programie stażowo-szkoleniowym na najlepszych wg rankingu szanghajskiego  uczelniach na świecie, m.in. Harvard University, University of California – Berkeley, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology. I będzie miał możliwość uczestniczenia w projektach realizowanych przez te ośrodki w obszarach związanych z transferem technologii, know how i współpracy nauki z biznesem.  Program dotyczy m.in. zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu ma przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac badawczo-rozwojowych  do gospodarki i przemysłu.

Przemysław Hałub od 2009 r. pracuje we Wrocławskim Centrum Badań EIT+. W Departamencie Rozwoju Biznesu odpowiada za relacje międzynarodowe i kontakty z zagranicą, m.in. koordynuje  współpracę Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ z firmą IBM, jest także koordynatorem  projektu „Network Sunrise – Dolnośląska Sieć Nauki i Biznesu”. 

Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z zakresu zarządzania projektami unijnymi, a także na kierunku Zarządzanie wartością – inwestycje, rozwój, giełda. Po studiach rozpoczął pracę w Credit Suisse, w europejskim departamencie wspierającym pracę giełd papierów wartościowych w Singapurze i Hong Kongu. Był także pracownikiem Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w dziale projektów unijnych. 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 02.09.2014
plusfontminusfontreloadfont