Print Friendly, PDF & Email

PRZEDSTAWICIELE CAMPUS OF EXCELLENCE WE WROCŁAWIU

W dniach od 15 do 17 marca 2011 przebywali z wizytą we Wrocławiu przedstawiciele międzynarodowego przedsięwzięcia Campus of Excellence. Jest to wspólna inicjatywa niemieckiego Ministerstwa Badań i Nauki, a także wielu reprezentantów środowisk biznesowych i naukowych.

Celem projektu Camus of Excellence jest ścisła współpraca firm prywatnych, a także Uniwersytetów i szkół ponad gimnazjalnych, która umożliwia młodzieży rozwój ich zainteresowań kładąc nacisk głównie na nauki ścisłe i nowe technologie. Młodzi uczniowie, którzy wykazują się pewnymi zdolnościami w dziedzinie matematyki, fizyki, chemii lub informatyki mają szansę na doskonalenie swoich umiejętności i zdobywanie wiedzy w praktyce poprzez stypendia, staże i bliską współpracę ze specjalistami z danej branży, a także z naukowcami i studentami wybranych kierunków.  Projekt ten jest w dynamicznej fazie rozwoju, do tej pory Campus objął opieką ponad 560 uczniów i studentów i już dzisiaj zdobywa kolejne miasta do współpracy nie tylko w Niemczech. Campus of Excellence jest projektem międzynarodowym: wspiera edukację młodzieży licealnej w Szczecinie, Koszalinie, a także na Węgrzech a od 2012 roku w Rosji.

Być może także Wrocław zapisze swoje miejsce na mapie projektu. Przedstawiciele Campus of Excellence spotkali się w stolicy Dolnego Śląska z kadrą zarządzającą Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, z Dyrektorem Wrocławskiego Centrum Akademickiego a także z Dyrektorami wrocławskich liceów. Wszyscy wstępnie potwierdzili chęć współpracy i budowy struktur „Kampusu Doskonałości”.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.10.2014
plusfontminusfontreloadfont