Print Friendly, PDF & Email

Przedstawiciele EIT+ na Festiwalu Innowacji Klimatycznego-KIC w Budapeszcie

Przedstawiciele  Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, z Prezesem Zarządu Spółki prof. Mirosławem Millerem na czele, uczestniczyli w międzynarodowym Festiwalu Innowacji Klimatycznego – KIC, który odbył się w dniach 29-30 września br. w siedzibie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), który mieści się w stolicy Węgier, Budapeszcie.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest członkiem wchodzącej w skład Klimatycznego-KIC – Regionalnej Wspólnoty Wdrożeń Innowacji RIC. W jej skład wchodzi sześć europejskich regionów Europy, w tym Dolny Śląsk. O bogatym potencjale Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, jak i Dolnego Śląska i Wrocławia w dziedzinie badań nad klimatem i energią, opowiadał podczas Festiwalu Innowacji Prezes Zarządu EIT+ prof. Mirosław Miller, który był jednym z prelegentów w panelu dyskusyjnym „How can Climate-KIC combine global significance with local impact?”.

Tegoroczny Festiwal Innowacji Klimatycznego – KIC w Budapeszcie był pierwszym w historii tego projektu. Udział w nim wzięli m.in. przedstawiciele placówek badawczych z całej Europy, a także naukowcy, reprezentanci europejskiej administracji publicznej oraz parków technologicznych czy przemysłowych, a także międzynarodowych firm – liderów na rynku innowacji.

W stolicy Węgier zaproszeni goście zastanawiali się m.in., jak projekty poświęcone badaniom nad klimatem i energią realizowane przez ośrodki Klimatycznego-KIC mogą wpływać na kierunki rozwoju Europy, np. sprawiając, by poszczególne rozwiązania znalazły odzwierciedlenie w prawodawstwie Unii Europejskiej. Rozmawiano również o tym, jak projekty wdrażane przez Klimatyczny – KIC mogą jednocześnie być prowadzone na globalną skalę, mając przy tym realny wpływ na życie każdego mieszkańca Unii Europejskiej.

Ważnym tematem obrad w stolicy Węgier była też tematyka wspierania przez Klimatyczny – KiC innowacyjnych start-upów, podobnie jak produktów i usług rynkowych, opracowanych właśnie na bazie pomysłów i projektów opracowanych proponowanych przez tę instytucję.

Więcej informacji o Klimatycznym – KIC

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 22.08.2014
plusfontminusfontreloadfont