Print Friendly, PDF & Email

Przedstawiciele EIT+ na międzynarodowych targach biotechnologii Bio-Europe 2013 w Wiedniu

Targi Bio-Europe 2013 w Wiedniu były prawdziwym świętem dla klastrów, instytucji badawczych, firm oraz specjalistów z całego świata zajmujących się biotechnologią. Podczas tego prestiżowego wydarzenia nie zabrakło przedstawicieli Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

W tegorocznej edycji targów Bio-Europe, która odbyła się w dniach 4-6 listopada br. w Wiedniu, wzięło udział ponad 3 tys. gości – zarówno ze Starego Kontynentu, ale też obu Ameryk i Azji. Organizatorzy skonstruowali program wydarzenia tak, aby ułatwić uczestnikom targów wymianę informacji i doświadczeń, otwierając przed nimi nowe możliwości współpracy. I podczas wiedeńskich targów odbyło się wiele seminariów, wykładów oraz wystaw.

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez EIT+ jest projekt „BioMed – Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne”, w ramach którego prowadzone są liczne prace badawcze z dziedziny biotechnologii i biomedycyny. W Kampusie Pracze oddano też do użytku pierwsze nowoczesne pracownie laboratoryjne, w których można prowadzić wysoko wyspecjalizowane badania o charakterze biotechnologicznym. Dlatego targi Bio-Europe 2013 były świetną okazją, aby zaprezentować dotychczasowy dorobek spółki i pracujących dla EIT+ specjalistów ds. biotechnologii.

Reprezentantem EIT+ na Bio-Europe 2013 była dr Magdalena Ćwikowska, p.o. dyrektor Departamentu Life Science.  Podczas targów prezentowała uczestnikom wydarzenia laboratoria wybudowane w Kampusie Pracze w ramach projektu DCMiB, opowiadała też o efektach prac badawczych prowadzonych w ramach projektu BioMed. Udział w Bio-Europe 2013 posłużył też do poszerzenia sieci międzynarodowych kontaktów łączących EIT+ z firmami i instytucjami badawczymi z całego świata.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 26.09.2013
plusfontminusfontreloadfont