Print Friendly, PDF & Email

Przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki gościli we Wrocławskim Centrum Badań EIT+

W dniu 11 stycznia 2011 r. we Wrocławskiem Centrum Badań EIT+ gościli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki: p. Dariusz Bogdan – Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, p. Sebastian Christow – Dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki oraz p. Jacek Czech – Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej w Ministerstwie Gospodarki.

Ze strony Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ na spotkaniu obecni byli: Mirosław Miller – Prezes Zarządu, Sławomir Szafert – Wiceprezes Zarządu, Andrzej Tiukało – Dyrektor Generalny, Jerzy Składzień – Dyrektor Departamentu Business Development, Katarzyna Swinarska – Dyrektor Biura Zarządzania Projektami, Łukasz Nieradko – Dyrektor Departamentu Badawczego Nanonetchnologii, Magdalena Ornatowska – Dyrektor Departamentu Badawczego Life Science, Radosław Piesiewicz – Dyrektor ds. Badań i Rozwoju ICT oraz Janina Orniacka – Dyrektor Operacyjny.

Podczas wizyty Goście zwiedzili Kampus Pracze oraz zapoznali się z obszarami działalności Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, m.in. ideą i misją Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, koncepcją, planami rozbudowy i rozwoju Kampusu Pracze oraz Wrocławskiego Bieguna Innowacji, zakresem projektów badawczo-rozwojowych Spółki, zamysłem komercjalizacji wiedzy w WCB EIT+.

Nastepnie Członkowie Delegacji udali się do centrum Wrocławia, gdzie, podczas spaceru, mieli okazję podziwiać piękno wrocławskiego Rynku, po czym spotkali się  Panem Adamem Grehlem – Wiceprezydentem Miasta Wrocławia.
Kolejnym punktem wizyty Przedstawicieli Ministerstwa było spotkanie w siedzibie Wrocławskiego Centrum Akademickiego, w którym również wzięli udział p. Maciej Litwin – Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi, p. Tomasz Gondek – Dyrektor ds. Projektów z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, p. Janina Woźna – Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego z Urzęd Miejskieo Wrocławia oraz Prof. Tadeusz Luty. Wiodącym tematem było przedstawienie głównych koncepcji realizowanych przez Wrocławskie Centrum Akademickie, Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławia oraz Wrocławską Unię Akademicką, a także zapoznanie Gości z inicjatywami gospodarczymi Wrocławia.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 10.11.2014
plusfontminusfontreloadfont