Print Friendly, PDF & Email

Przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ na Israel Gateway 2010

W dniach 28 listopada – 1 grudnia 2010 przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ – p. Mirosław Miller – Prezes Zarządu, p. Sławomir Szafert – Wiceprezes Zarządu oraz p. Jerzy Składzień – Dyrektor Departamentu Business Development uczestniczyli w misji gospodarczej polskich przedsiębiorstw branży high-tech do Izraela. Jej najważniejszym celem był udział w targach Israel Gateway 2010 oraz spotkania z przedstawicielami izraelskiego rządu i międzynarodowym środowiskiem biznesowym.

Delegacji polskich przedsiębiorców przewodniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, wiceminister p. Dariusz Bogdan. Organizatorem wizyty była Izba Przemysłowo – Handlowa Polska – Izrael w Warszawie,  we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydziałem Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Avivie.

W polskiej misji gospodarczej, partnerami WCB EIT+ byli przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki RP, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Tel Avivie, Fundacji LEM, Krajowej Izby Gospodarczej, Izby Przemysłowo-Handlowej Polska – Izrael, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz firm m.in. LFC Sp. z o.o., Datentechnik GmbH, Logistics Service S.A.

Reprezentanci Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ odbyli szereg spotkań, których tematyka dotyczyła nanotechnologii, biotechnologii, technologii medycznych oraz zagadnień  informacyjno-komunikacyjnych. Mieli okazję rozmawiać m.in. z przedstawicielami JVP Venture Capital and Technology Park, Giza Venture Capital, Orbotech LTD, MATIMOP OCS, inkubatora RAD BIOMED w Tel Avivie oraz uczelni – Instytutu Nauki Weizmann’a w Rehovot i Uniwersytetu Bar-Ilan w Ramat Gan.

W ramach Israel Gateway wzięli udział w seminarium dotyczącym możliwości finansowania polsko-izraelskich projektów badawczo-rozwojowych oraz spotkaniach brokerskich instytucji polskich i izraelskich, których uczestnikami byli przedsiębiorcy i inwestorzy.

Israel Gateway jest jednym z ważniejszych wydarzeń w Izraelu w zakresie promocji współpracy gospodarczej, handlu i inwestycji. Jego formuła zakłada połączenie organizacji targów wraz z konferencjami i seminariami. Tematyka Israel Gateway w 2010 roku koncentrowała się wokół współpracy i projektów międzynarodowych oraz promocji potencjału krajów uczestniczących, a wśród wystawców znajdowali się firmy, instytucje rządowe, izby handlowe, ambasady.
Israel Gateway stanowił zatem doskonałą okazję prezentacji potencjału gospodarczego Polski międzynarodowej grupie uczestników, w tym oferty Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Stał się płaszczyzną wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, z pewnością, w przyszłości owocujących pozyskaniem nowych inwestycji, rynków i odbiorców. Przyczynił się również do wzmocnienia polsko – izraelskiej współpracy gospodarczej w sektorze high-tech oraz zwiększenia transferu technologii pomiędzy firmami obu krajów.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 19.11.2014
plusfontminusfontreloadfont