Print Friendly, PDF & Email

Przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ na seminarium „Współpraca Nauka – Gospodarka w ramach inicjatyw europejskich”

W dniu 31 stycznia 2011 r. przedstawiciele Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ gościli na Seminarium „Współpraca Nauka – Gospodarka w ramach inicjatyw europejskich” w Koszalinie. Spotkanie organizowane zostało przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Politechniki Koszalińskiej i Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE, działającym przy Politechnice Koszalińskiej.

Głównym celem Seminarium było przybliżenie zagadnień związanych z możliwością nawiązania współpracy w ramach działań finansowanych ze środków unijnych. Skierowane było do osób, które chciałyby podjąć współpracę w zespołach z różnych krajów oraz zdobyć wiedzę z zakresu możliwości sfinansowania innowacyjnych działań na płaszczyźnie Nauka-Gospodarka.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ reprezentowali: dr Jerzy Składzień – Dyrektor Departamentu Business Development, Jarosław Majka – EMEA Region Key Account Manager oraz Alicja Kliber z Działu Komunikacji.

Licznie zgromadzonych uczestników Seminarium w Sali Senatu Politechniki Koszalińskiej powitał JM Rektor Politechniki Koszalińskiej – prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński. Kolejnym punktem Seminarium była prezentacja dr Jerzego Składzienia, który szeroko omówił ideę i misję Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, koncepcję, plany rozbudowy i rozwoju Kampusu Pracze oraz Wrocławskiego Bieguna Innowacji. Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal – Prorektor ds. Nauki Współpracy z Gospodarką, który przedstawił ofertę współpracy Politechniki  Koszalińskiej z przedsiębiorcami w ramach europejskich inicjatyw gospodarczych. Prezentacja dotyczyła głównych kierunków badawczych, realizowanych na Politechnice Koszalińskiej oraz uzyskanych efektów. Kolejnym Prelegentem była p. Maria Pelc – Kierownik  Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE, działającym przy Politechnice Koszalińskiej. Tematem Jej wystąpienia były możliwości finansowania współpracy nauki z przemysłem, wynikające z 7. Programu Ramowego UE. Ostatnia prezentacja dotyczyła zakresu projektów badawczo-rozwojowych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ (ze szczególnym uwzględnieniem DCMiB), zamysłu komercjalizacji wiedzy oraz sieci współpracy, która działa w ramach w EIT+ ( w tym Platforma A2B). Szeroką informację w tym obszarze przekazał dr Jerzy Składzień, odpowiedział też na wiele pytań, które padły z Sali.
Uwieńczeniem Sweminarium były wizyty u koszalińskich przedsiębiorców – w firmie Kospel S.A., jednym z największych w Europie producentów podgrzewaczy wody i elektrycznych kotłów centralnego ogrzewania, oferującą również kompleksową ofertę zestawów solarnych oraz Meden-Inmed, specjalizującej się w inżynierii medycznej.
Prezentacja oferty Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ oraz omówienie założeń i działań podjętych w związku z realizacją projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów” stanowiła kluczowy punkt Seminarium. Tematyka podjęta przez dr J. Składzienia w obu prezentacjach, wzbudziła duże zainteresowanie uczestników. Głównym jej celem była promocja projektu, przyczyniająca się do wielopoziomowej integracji przedstawicieli świata nauki z szeroko rozumianym biznesem i przemysłem. Możliwość zobaczenia sprawnie funkcjonujących firm, wspieranych przez badania naukowe i fundusze europejskie, posłużyła do nawiązania kontaktów i kooperacji sfery nauki i biznesu, stanowiących jeden z kluczowych czynników dla powodzenia całego projektu DCMiB.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 07.11.2014
plusfontminusfontreloadfont