116/D/PN/2014 – Zakup aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji wyznaczonych kamieni milowych i uzyskania wskaźników celu w projekcie NanoMat zadanie 2.3, 7.1, 7.2, 14, oraz projekcie BioMed zadanie 5.1.

plusfontminusfontreloadfont