Print Friendly, PDF & Email

Regionalne warsztaty dotyczące finansowania Infrastruktur Badawczych

Pierwsze regionalne warsztaty projektu InRoad  zorganizowane przez  Instytut Ustav Fyzikalni Chemie J. Heyrovskeho (HIPC), odbyły się  8-9  listopada w Liblicach k/Pragi. Głównym celem spotkania było omówienie studiów przypadków dotyczących finansowania Infrastruktur Badawczych (IB) i tworzenia planów działania, ze szczególnym uwzględnieniem roli różnych źródeł finansowania.

Celem spotkania było zebranie opinii zarówno osób zarządzających IB jak i przedstawicieli instytucji finansujących. Dyskusje dotyczyły znaczenia koordynacji i zabezpieczenia finansowania w ramach krajowych procesów budowania tzw. Map drogowych infrastruktur badawczych oraz przedstawienie zaleceń dotyczących przyszłego programowania ESIF i finansowania IB w kolejnych latach po 2020 r.

Wydarzenie zostało otwarte prezentacją czeskiej mapy drogowej dużych infrastruktur. W wystąpieniu Dr. Lukáš Levák, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji, przedstawił proces nadawania priorytetów i kryteriów wyboru infrastruktur badawczych do krajowej mapy oraz zasady ewaluacji infrastruktur, które na mapie pozostają i otrzymują dofinasowanie także na działalność operacyjną. 34 uczestników z 15 krajów UE wzięło udział w 4 panelach dyskusyjnych przy okrągłym stole, poświęconych finansowaniu infrastruktur badawczych (RI) na różnych etapach cyklu życia RI oraz aspektom rozwoju biznesplanu pod kątem oceny stabilności funkcjonowania IB.

W Polsce, podobnie jak w Czechach, głównym źródłem dofinansowania etapu budowania i wyposażenia Infrastruktur Badawczych (IB) są europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne ESIF. Natomiast krajowy wkład w przedsięwzięcia o zasięgu unijnym z mapy drogowej ESFRI jak np. ELI – Extreme Light Infrastructure, Wojskowej Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie czy European XFEL – Europejski Rentgenowski Laser na Swobodnych Elektronach w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Świerku, finansuje MNiSW.

Był to pierwszy z serii pięciu regionalnych warsztatów, koncentrujących się na różnych kontekstach krajowych. Kolejne warsztaty regionalne odbędą się w Rzymie, 27 i 28 listopada. Następne będą w lutym (Portugalia), marcu Niemcy i w kwietniu 2018 we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

Aby uzyskać więcej informacji o InRoad, zapoznaj się z  prezentacją projektu lub odwiedź naszą stronę internetową, bądź też obserwuj nas na Facebooku, Twitterze lub LinkedIn.

W przypadku pytań lub wniosków, prosimy o kontakt info@inroad.eu lub z polskim koordynatorem projektu: 
Beata Lubicka
Koordynator Projektu
email:  blubicka@eitplus.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 20.11.2017
plusfontminusfontreloadfont