Print Friendly, PDF & Email

Rozpoczynamy drugi etap rekrutacji do programu Pioneers Into Practice 2012

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ poszukuje Pionierów. Wszystko za sprawą rekrutacji do drugiego etapu międzynarodowego programu praktyk „Pioneers Into Practice 2012”, która potrwa do najbliższego poniedziałku (25 czerwca br.). Zachęcamy do przesyłania wniosków aplikacyjnych.

Program Pioneers Into Practice 2012 (PiP) ma na celu stworzenie nowej klasy specjalistów zajmujących się wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu niskoemisyjnej i efektywnej energetycznie gospodarki. Dzięki temu przeszkoleni przez nas Pionierzy w przyszłości będą dbali o zrównoważony, harmonijny rozwój swoich miast i regionów.

Kto może uczestniczyć w programie PiP 2012 ?

Uczestnikiem naszego programu PiP może być zarówno osoba fizyczna, jak i organizacja:

– Osoba z przedsiębiorstwa (duże, MŚP), jednostki badawczo-naukowej i rozwojowej, organizacji pozarządowej, etc., jako uczestnik trwających ok. miesiąc praktyk zagranicznych w jednym z regionów partnerskich;
– Organizacja: może przyjąć do siebie praktykanta z zagranicy na okres ok. jednego miesiąca.

W dotychczasowych edycjach PiP brali udział właściciele firm, managerowie wysokiego szczebla, kierownicy, specjaliści, osoby z działów współpracy i rozwoju. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Jak aplikować?

Rekrutacja do drugiego etapu programu Pioneers Into Practice 2012 potrwa do poniedziałku (25 czerwca br.) do godz. 14. Formularze rekrutacyjne otrzymają Państwo po przesłaniu e-maila do koordynatorów programu w Departamencie Klimatu i Energii EIT+: Pana Bartosza Filo (bartosz.filo@eitplus.pl, tel. 71 712 81 72) lub Pani Oliwii Bieniek (oliwia.bieniek@eitplus.pl, tel. 727 663 301).

Jaki jest zakres tematyczny?

Pioneers into Practice wspiera wymianę wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk dla jednostek zaangażowanych w szeroką tematykę klimatu i energii.

Przykładowe projekty realizowane dotychczas w trzech edycjach PiP:

1. Projekty wdrażania biomasy do skojarzonej gospodarki energetycznej (CHP), w tym badania nad ogniwami paliwowymi (projekt realizowany wspólnie z Uniwersytetem Birmingham);
2. Opracowanie propozycji strategii rozwoju inteligentnych, efektywnych energetycznie miast oraz wymiana dobrych praktyk dla miasta Wrocławia i Castellon (Hiszpania) oraz Loughborough (Wielka Brytania);
3. Aplikacje dla systemów zarządzania inteligentnymi domami, oraz nowe rozwiązania technologiczne dla racjonalnego użytkowania energii.
4. Możliwości utylizacji biomasy jako paliwa na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu.
5. Przygotowanie strategii promocyjnej: niskokosztowe i efektywne metody promocji produktów i usług (m.in. dla domów budowanych z drewna, dla Centrum Technologii Energetycznych).

Jak to działa?

1. Dla osoby (praktykanta) schemat postępowania prezentuje się następująco:

– Kandydat zgłasza się z informacją w jakich dziedzinach związanych z klimatem i energią chciałby się rozwijać. Dysponując taką wiedzą, kordynatorzy programu PiP z ramienia EIT+ szukają dla stażysty organizacji, do której mógłby się udać na miesięczne praktyki. Możliwe jest też, by kandydat przed rozpoczęciem stażu ustalił z wybraną przez siebie firmą szczegóły współpracy i realizowanych zadań.

Praktykanci mogą liczyć na refundację wydatków poniesionych w związku ze stażem do wysokości 6 tys. Euro.

2. Schemat postępowania dla organizacji goszczącej (przedsiębiorstwo (duże, MŚP), jednostka badawczo-naukowa, rozwojowa, organizacja pozarządowa, inne):

– Organizacja zgłasza się z zapotrzebowaniem na osobę (1 lub więcej), która mogłaby odbyć praktyki w organizacji, a koordynatorzy programu szukają takiej osoby w gronie uczestników;
– Organizacja zgłasza się do nas z kandydatem wybranym na własną rękę (1 lub więcej),  którzy chcieliby odbyć praktykę;

Organizacja goszcząca stażystę programu „Pioneers Into Practice 2012” nie ponosi kosztów pracy praktykanta, poza kosztami utrzymania jego miejsca pracy.

Jak aplikować do programu?

Więcej informacji o PiP wraz z materiałami informacyjnymi w załączniku oraz do pobrania znajdują się na stronie: http://www.port.org.pl/pl/pioneers_into_practice/2001/.


 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 27.03.2014
plusfontminusfontreloadfont