Print Friendly, PDF & Email

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne Wrocławskie Centrum Badań EIT+ otrzymało status Spółki Skarbu Państwa i jest organizacją badawczą podległą Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2017 r., poz. 1164).

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., fot. Łukasz Giza

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 22.06.2017
plusfontminusfontreloadfont