Print Friendly, PDF & Email

Rząd wyda 723 mln złotych na badania naukowe

Pieniądze, które rozdysponuje Ministerstwo pochodzą z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konkurs został rozpisany w ramach "Poddziałania 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w latach 2007-2013.

Ideą jaka ma przyświecać programom, które wystartują w konkursie jest budowa gospodarki opartej na wiedzy i związany z nią rozwój polskiego społeczeństwa. Koszty jakie będą ponosiły zwycięskie podmioty będą pokryte w 100 proc. Przy czym 85 proc. będą stanowiły środki Unii Europejskiej, a 15 proc. pokryją środki budżetowe.  

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą się starać jednostki naukowe, wchodzące w skład konsorcjów naukowo – przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo – rozwojowych), uczelnie oraz spółki z udziałem wymienionych wyżej instytucji, które nie działają dla zysku. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz wzór wniosku dostępne są na stronie MNiSW ( www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=1235&news_id=7803&layout=9&page=text )

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 07.02.2015
plusfontminusfontreloadfont