Print Friendly, PDF & Email

Seminarium prof. Shin-ya Koshihara – laureata Humboldt Research Award 2014

25 marca o godzinie 10:30, odbędzie się we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ gościnny wykład, który wygłosi profesor Shin-ya Koshihara – laureat Humboldt Research Award 2014, goszczący aktualnie w Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter w Hamburgu. Shin-ya Koshihara ściśle współpracuje z grupami na pograniczu fizyki i chemii tworząc i badając nowe materiały. Zajmuje się również badaniami nad elektrycznymi, optycznymi i magnetycznymi właściwościami półprzewodników, optoelektroniką, dynamiką strukturalną, ultraszybką spektroskopią

Tematem wykładu będzie bezpośrednie obrazowanie elektronów w półprzewodniku z użyciem kombinacji nowego typu lasera i elektronowego mikroskopu fotoemisyjnego:

„Imaging of photo-generated carrier dynamics in semiconductor nanostructures utilizing femtosecond time-resolved photoemission electron microscopy (fs TR-PEEM)”

Więcej szczegółów na temat samego autora prezentacji można znaleźć na stronie jego macierzystej jednostki Tokyo Institute of Technology. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.”

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 20.03.2015
plusfontminusfontreloadfont