Print Friendly, PDF & Email

Sesja Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP) na Kampusie Pracze EIT+

Siedziba Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ na Kampusie Pracze jest jednym z miejsc, gdzie w dniach 6-9 marca 2012 r. odbywa się 19. Sesja Regionalna Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP) Poland.

Wrocław, jako miejsce organizacji tego wydarzenia, został wybrany nieprzypadkowo. Tematyka sesji będzie bowiem mocno związana z szeroko pojętą kulturą, a Wrocław słynie z kultury wysokiej, co zaowocowało zdobyciem przez miasto tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

W sesji biorą udział młodzi ludzie – licealiści i studenci z całej Europy. Jej wrocławski program opiera się na innowacyjnym koncepcie, umożliwiającym uczestnikom pracę nie tylko w jednym komitecie i nad jednym tematem, lecz także w innych grupach, między którymi delegaci będą mogli się swobodnie przemieszczać. Dziewiętnasta Regionalna Sesja EYP Poland zakłada także organizację Teambuildingu – etapu gier i zabaw integracyjnych, pod nazwą „Culture Yourself!”.

W tym roku oprócz typowego Teambuildingu, organizatorzy przewidują specjalnie przygotowane na tę okazję warsztaty. Podczas zajęć, uczestnicy dowiedzą się nowych rzeczy z zakresu kultury, a także spróbują gry na instrumentach, orientalnego tańca i wezmą udział w intensywnych dyskusjach, rozstrzygając spory dotyczące muzyki klasycznej czy też współczesnej sztuki.

We Wrocławskim Centrum Badań EIT+ odbędzie się dzień Teambuildingu (7 marca br.), a także uroczyste rozpoczęcie sesji (8 marca br.) oraz jedna z Debat Panelowych (9 marca br.). Należy zaznaczyć, że rezolucje przygotowane podczas pracy w komitetach EYP zostaną przedstawione, przedyskutowane oraz przegłosowane ostatniego dnia podczas Obrad Generalnych.
 
Historia Europejskiego Parlamentu Młodzieży (EYP) Poland w Polsce zaczęła się na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy pierwsi polscy delegaci zaczęli brać udział w zagranicznych sesjach. W 2006 r. nastąpiła restrukturyzacja organizacji – powstał nowy statut, wybrano nowy zarząd. Oficjalnie Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland działa od kwietnia 2006 r. i jest oficjalnym przedstawicielem EYP w Polsce.

Polska jest jednym z najaktywniejszych krajów uczestniczących w EYP. Systematycznie rośnie liczba sesji organizowanych przez Europejski Parlament Młodzieży EYP Poland. Najważniejsze spotkanie organizowane w naszym kraju to Sesja Selekcyjna, której celem jest wyłonienie delegatów na Sesje Międzynarodowe.

Strukturę EYP Poland tworzą: sześcioosobowy Zarząd, trzyosobowa Komisja Rewizyjna oraz koordynatorzy regionalni. Więcej informacji o EYP Poland znajdą Państwo na stronie internetowej organizacji.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 02.06.2014
plusfontminusfontreloadfont