Print Friendly, PDF & Email

Spółka EIT+ wyróżniona przez NCBiR, jako doskonały przykład dobrych praktyk

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w celu wspierania kolejnych projektów i propagowania wzorców do naśladowania wydało zbiór dobrych praktyk zawierający wskazówki, rozwiązania i dobre pomysły, które sprawdziły się podczas realizacji projektów badawczo-rozwojowych skoncentrowanych na celach związanych z gospodarką i rynkiem w ramach pilotażowego przedsięwzięcia Demonstrator+. Jako jeden z wzorcowych projektów wskazana została spółka Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Lipid System Sp. z o.o., lider konsorcjum w projekcie „Innowacyjne technologie liposomowe do zastosowania w terapii nowotworowej”, który uzyskał wsparcie ze środków NCBiR.

Projekty badawczo-rozwojowe oprócz ryzyka badawczego niosą ze sobą również ryzyko biznesowe. Na końcu procesu badawczego może okazać się bowiem, że pomimo stworzenia niezwykle innowacyjnego rozwiązania, jego wdrożenie jest nieopłacalne lub narusza prawa własności przemysłowej podmiotów trzecich. Wrocławska spółka Lipid Systems została wskazana przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako doskonały przykład dochowania należytej staranności w zarządzaniu takim ryzykiem, ponieważ jeszcze przed przystąpieniem do projektu spółka dokonała wyceny opracowywanej technologii.

– Pozwoliło to rozpoznać ekonomiczną racjonalność całego przedsięwzięcia, zorientować się, jaką wartość ma rynek docelowy i jaki zakres wartości może wchodzić w grę przy ewentualnych negocjacjach z inwestorami, których udział będzie niezbędny w późniejszych fazach projektu – wskazują autorzy broszury Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Spółka Lipid Systems otrzymała dofinansowanie z projektu „Akcelerator” Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, którego celem było zidentyfikowanie projektodawców innowacyjnych rozwiązań i zachęcenie ich do rozpoczęcia działalności gospodarczej opartej na unikalnym know-how/patentach pochodzących z kilku obszarów (BIO, NANO, IT, ENERGII) oraz rozwój tej działalności poprzez założenie i dokapitalizowanie nowopowstałych spółek.

Lipid Systems prowadzi obecnie prace badawczo-rozwojowe w obszarze liposomowych nośników leków, biofizyki błon lipidowych i biosensorów. Więcej informacji na temat spółki na stronie www.lipid-systems.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 03.05.2013
plusfontminusfontreloadfont