Print Friendly, PDF & Email

Spotkania na targach BioEurope 2010

Dnia 15-17 listopada 2010r, w Monachium, pracownicy Wrocławskiego Centrum Badan EIT+ mieli możliwość uczestniczenia w tragach podczas międzynarodowych spotkań BioEurope2010.

Targi te zostały zorganizowane przez EBD Group, firmę zajmujące się głównie biopartneringiem http://www.ebdgroup.com/bioeurope/ W targach tych uczestniczyło 2700 przedstawicieli łącznie z około 1500 dużych koncernów farmaceutycznych, firm biotechnologicznych, firm produkujących leki generyczne oraz przedstawicieli firm typu start up czy spin off. W części wystawczej oferowano najnowsze rozwiązanie technologiczne i sprzętowe.   Podczas części konferencyjnej omówiono takie tematy jak strategiczne partnerstwo R&D, generowanie kapitału zalążkowego w firmach typu spin-out, finansowania projektów, licencjonowanie i sprzedaż produktu. Sponsorami regionalnymi było Bawarskie Ministerstwo Infrastruktury, Technologii i Transportu oraz Bawarski Klaster Biotechnologiczny. Sponsorami branżowymi były firmy takie jak: Bayer Health Care, Merck Serono, Abbott, Baxter, Johnson &Johnson.

Podczas spotkania odbyto szereg rozmów z przedstawicielami firm dostawczych i producentów sprzętu. Celem tych rozmów było nawiązanie kontaktów w celu zweryfikowania najnowszych usług, jakie mogą oferować laboratoria typu „open space” pod katem zadań realizowanych obecnie w projekcie BioMed.  Nawiązano kontakty z poszczególnymi przedstawicielami sprzętu do 7 laboratoriów typu „core facility”. Prowadzone rozmowy dotyczyły głównie weryfikacji istniejącej listy sprzętowej z funkcja poszczególnych laboratoriów oraz potencjalnych możliwości rozszerzenia ich funkcji w oparciu o nowy sprzęt. Bardzo szczegółowo omówiono dodatkowe funkcje aparatury w laboratoriach badan histologicznych, obrazowania komórkowego, macierzowego badania DNA i RNA oraz analityki chemicznej. Zebrano materiały informacyjne i katalogi dotyczące sprzętu mikroskopowego, cytometrii przepływowej, spektrometrii mass oraz katalogi firm wyposażających laboratoria w drobny sprzęt i odczynniki (Eppendorf, Sigma Aldrich, Roche Life Science, Applied Biosystem, Qiagen).  

Obecnie w celu zwiększenia zakresu funkcjonalności laboratoriów biotechnologicznych w budynkach przeznaczonych dla departamentu Life Science w nowo powstającym Centrum badawczym firma WCB EIT+ przygotowuje się do najbardziej elastycznego doposażenia laboratoriów w celu zwiększenia ich oferty usługowej oraz przyszłej funkcjonalności.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 24.11.2014
plusfontminusfontreloadfont