Print Friendly, PDF & Email

Spotkanie Dolnośląskiego Klastra Technologii Fotonicznych

Zapraszamy na spotkanie Dolnośląskiego Klastra Technologii Fotonicznych (DKTF), które odbędzie się w dniach 1-2 grudnia 2011 r. podczas konferencji „European Research Infrastructures for Innovation and Development ERIFID 2011” w siedzibie Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ przy ul. Stabłowickiej 147 we Wrocławiu.

Podczas spotkania podsumowane zostaną dotychczasowe działania realizowane w ramach klastra. Zainteresowane firmy będą mogły też przystąpić do DKTF, co da im szansę udziału w kolejnych projektach związanych z fotoniką realizowanych przez EIT+. Spotkanie robocze klastra to również okazja do nawiązania cennych kontaktów z ekspertami z branży fotonicznej, a także z firmami i przedsiębiorstwami działającymi w tym obszarze.

Więcej informacji o planowanym spotkaniu DKTF udziela dr Adam Szatkowski z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+: adam.szatkowski@eitplus.pl.

Dofinansowanie badań i szkoleń w zakresie fotoniki

Zapraszamy też na stronę internetową Dolnośląskiego Klastra Technologii Fotonicznych. Znajdą ją Państwo pod adresem www.dktf.eitplus.pl.

Na stronie klastra znajdują się informacje na temat projektu ACTMOST, w ramach którego firmy zajmujące się fotoniką mogą ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie badań lub szkolenia. Aby uzyskać taki projekt, należy przystąpić do wewnętrznego konkursu.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 27.07.2014
plusfontminusfontreloadfont