Print Friendly, PDF & Email

Spotkanie HyRaMP

W dniach 20 i 21 października dobył się w Brukseli  po raz trzeci – coroczny zjazd członków HyRaMP – European Fuel Cell and Hydrogen Regions and Municipalities Partnership. Europejska Wspólnota Regionów i Miast na rzecz Ogniw Paliwowych i Wodoru – HyRaMP zrzesza europejskie ośrodki badawczo-rozwojowe i instytucje, które w swojej działalności zajmują się najnowszymi technologiami wodorowymi m.in. w obszarze transportu. Idea HyraMP bazuje na zaangażowaniu poszczególnych regionów  europejskich w rozwój i promocję technologii wodorowych.
 
Wrocławskie Centrum Badań EIT+, jako reprezentant Dolnego Śląska (jedynego regionu z Europy Środowej)  jest członkiem HyRaMP i znajduje się   w gronie europejskich ekspertów ds. wodoru. Coroczne spotkania są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń z zakresu nowych zastosowań wodoru, a także do nawiązania  kontaktów umożliwiających realizację projektów na skalę międzynarodową, co ma szczególne znaczenie w kontekście rozwoju całej Europy, która poszukuje nowych źródeł energii. HyRaMP zrzesza obecnie ponad 30 członków z 13 krajów –  w czasie rozmów podkreślano szybki i dynamiczny rozwój technologii wodorowych, a także poruszano techniczne  kwestie związane z magazynowaniem, transportem i dystrybucją wodoru.
 
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jako członek HyRaMP ma nie tylko możliwość konfrontacji z najsilniejszymi europejskimi graczami na ‘platformie wodorowej’,  ale posiada także  realny wpływ na kreowanie europejskiej polityki w zakresie najnowszych technologii ekologicznych.

Mapa stacji wodorowych

Więcej o HyRaMP www.hy-ramp.eu

Więcej o ekologicznej motoryzacji www.greenweal.eu

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 28.11.2014
plusfontminusfontreloadfont