Print Friendly, PDF & Email

Spotkanie Klastra Chemiczngo Bawarii – 29 października 2009, Monachium.

29 października w Monachium odbyło się spotkanie Bawarskiego Klastra Chemicznego zrzeszającego krajowe instytucje, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze, które zajmują się problematyką szerokorozumianej chemii.  W czasie jednodniowego spotkania, które dobyło się w siedzibie firmy Paulaner, wygłosili swoje referaty dwaj wybitni niemieccy chemicy, profesorowie; Wolfgang Herman i Helmuth Felcht. W kuluarach prowadzono żywe rozmowy na temat przyszłej współpracy. Zachodni naukowcy i przedstawiciele przemysłu coraz częściej poszukują wśród nowych państw członkowskich UE partnerów do zaawansowanej współpracy.

(Przedstawiciele EIT + wraz z gospodarzami Klastra Chemiczngo Bawarii, stoją od lewej: dr Jerzy Składzień, dr Peter Haider, Magdalena Appel, Piotr Homa, Prof. Utz-Hellmuth Felcht, Przemysław Hałub, Daniel A. Gottschald)

W czasie spotkania wielokrotnie podkreślano, że chemia w Niemczech, uznawana jest za wiodącą gałąź gospodarki. W czasach kryzysu gospodarczego przemysł chemiczny, jako jeden z nielicznych szybko wyszedł z niego prawie bez szwanku. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest fakt innowacyjnej atmosfery, jaka towarzyszy tej gałęzi produkcji. Zaznaczano przy tym konieczność współpracy na arenie międzynarodowej, zaangażowania w projekty zagranicznych partnerów i rozwiniecie Klastra Chemii do roli globalnego koordynatora w Europie, którego celem byłoby przede wszystkim utrzymanie wysokich standardów zarówno w dziedzinie badań, a także zastosowań w przemyśle i biznesie.  Planem organizatorów jest zaznaczenie roli Klastra, jako platformy do wymiany poglądów, transferu wiedzy, nawiązania nowych kontaktów i pośredniczenia we współpracy z innymi partnerami. Prezentacja Wrocławskiego Centrum Badań EIT + i realizowanych projektów NanoMat, BioMed a także DCMiB wywołała żywe zainteresowanie niemieckich uczestników. Z uznaniem podkreślano wysoki poziom techniczny projektów, ich nowatorskie formy organizacyjne oraz rozmach przedsięwzięcia. W czasie rozmów dyskutowano nad formami współpracy pomiędzy niemieckimi firmami i instytucjami a WCB EIT+.

Przedstawiciel WCB EIT + w czasie prezentacji projektów Spółki i walorów Dolnego Śląska, jako centrum przemysłu i wielkich inwestycji.

Innowacja, badania i rozwój są kluczowymi komunikatami związanymi z rozwojem nie tylko dla przedstawicieli świata nauki, ale także dla reprezentantów sfery finansowej i przemysłu. Każdy z nich wie, że jedynie dobra jakościowo współpraca oparta na zaufaniu, wymianie doświadczeń i wspólnych projektach, gwarantuje wzajemny zysk; nie tylko ten materialny, ale również ten w postaci budowy solidnego fundamentu dla rozwoju i przyszłości Europy.     

 

  Przemysław Hałub

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 15.03.2015
plusfontminusfontreloadfont