Print Friendly, PDF & Email

Spotkanie z członkami Zachodniej Izby Gospodarczej

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ od niedawna jest członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej (ZIG). W dniu 18 maja 2011 r. przedstawiciele Izby gościli w Kampusie Pracze, siedzibie EIT+.

Najważniejszą częścią wizyty przedstawicieli  ZIG była prezentacja Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ jako ośrodka, który integruje świat biznesu ze środowiskiem naukowym, pozwalając na realizację wspólnych projektów. Opisano m.in. możliwości i modele współpracy między przedsiębiorstwami i naukowcami.

Goście z Zachodniej Izby Gospodarczej dowiedzieli się również, z jakich narzędzi i instrumentów EIT+ korzysta realizując zadania związane z transferem technologii i  komercjalizacją wyników badań naukowych. Jednym z nich jest projekt Akcelerator EIT+, realizowany z myślą o potrzebach spółek innowacyjnych.

Liczna grupa przedstawicieli firm zrzeszonych w Zachodniej Izbie Gospodarczej poznała też możliwości platformy „Akademia dla Biznesu – Forum A2B”. To narzędzie nowatorskie, pełniące rolę „miejsca spotkań” przedsiębiorców i umożliwiające finansowanie prac w zakresie B+R.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ posiada odpowiednie zaplecze finansowe, dzięki którym może prowadzić prace badawczo-rozwojowe dla tych przedsiębiorców. To zaś pozwala im rozwijać swoje produkty, wdrażać innowacyjne rozwiązania w swoich firmach, a także poszerzać porfolio swoich usług w oparciu o nowe technologie i idee.

Galeria zdjęć ze spotkania: 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 15.10.2014
plusfontminusfontreloadfont