Print Friendly, PDF & Email

Sprostowanie od Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. zawiadamia, że podczas konferencji prasowej prezentującej „Ogrody Doświadczeń. Humanitarium” zorganizowanej w dniu 22 września 2011 r. oraz na stronie internetowej EIT+ błędnie opisano autorów poszczególnych materiałów zaprezentowanych podczas wydarzenia.

Właściwy opis powinien zawierać następujące informacje:

 – Autorzy zrealizowanego budynku „Humanitarium“: arch. Juliusz Modlinger i arch. Marek Wołyniec  z firmy „Architekt“ s.c.,
– Autorstwo opracowania materiałów reklamowych oraz promocyjnych przygotowanych i prezentowanych na konferencji: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia wspólnie z Wrocławskim Centrum Badań EIT+,
– Autorstwo koncepcji drugiego i trzeciego etapu rozbudowy „Ogrodów Doświadczeń. Humanitarium”: arch. Bartosz Żmuda,
– Inwestor rozbudowy „Ogrodów Doświadczeń. Humanitarium”: Wrocławskie Centrum Badań EIT+.

Autor opracowania koncepcji II i III etapu Rozbudowy Ogrodów Naukowych Wrocławia arch. Bartosz Żmuda wyraża głębokie ubolewanie z powodu zaistniałego błędu.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 22.03.2014
plusfontminusfontreloadfont