Print Friendly, PDF & Email

Dr hab. inż. Alicja Bachmatiuk

Lider Centrum Inżynierii Materiałowej, Kierownik Laboratorium Mikroskopii Elektronowej

Alicja Bachmatiuk obroniła pracę magisterską z technologii chemicznej na Politechnice Szczecińskiej w 2005, a stopień doktora uzyskała w 2009 na tej samej uczelni. Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskała na Politechnice Warszawskiej w 2017. Staż podoktorski odbyła w IFW Dresden, Niemcy, jako stypendysta RTN Marie Curie i fundacji Alexandra von Humboldta (2009-2012).

Pracowała jako Research Professor (2013-2014) na Sungkyunkwan University, Suwon, w Korei Południowej. Od 2013 prowadzi badania nad wytwarzaniem i charakterystyką materiałów grafenowych w Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu. Od 2015 pełni funkcje profesora wizytującego w Soochow University, Suzhou, w Chinach. Współtwórca 4 polskich patentów, autor ponad 130 artykułów z listy filadelfijskiej (h-index = 30, ponad 2700 cytowań). Promotor 3 prac magisterskich i opiekun 3 doktorantów. Laureat stypendium Ministra Edukacji dla wybitnych młodych naukowców (2016), zrealizowała 3 granty badawcze (Alexander von Humboldt, FNP Homing Plus, NCN Sonata). Od sierpnia 2015 r. pełni funkcję kierownika Laboratorium Mikroskopii Elektronowej w PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 07.06.2018
plusfontminusfontreloadfont