Dr hab. n. med. Małgorzata Krzyżowska

Print Friendly, PDF & Email

Dr hab. n. med. Małgorzata Krzyżowska

Lider Obszaru Biotechnologia

Dr hab. nauk medycznych (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, specjalność: biologia medyczna), absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dwukrotna stypendystka Intra-European Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship oraz uczestniczka staży podoktorskich w ramach stypendium EFIS i Svenska Institutet (Francja, Szwecja). Pracownik Karolinska Institutet w Sztokholmie (2007-2010). Wieloletni nauczyciel akademicki. Kierownik 6 projektów badawczych NCN (Opus, Harmonia). Autorka ponad 50 oryginalnych publikacji naukowych (Nature Immunology, Cell Death and Disease, Cell Death and Differentiation, AIDS, PLoS One, Toxicology in Vitro, International Journal of Nanomedicine). Zainteresowania naukowe: mechanizmy odporności przeciwwirusowej, wykorzystanie nanotechnologii do konstrukcji nowych środków wiruso- i bakteriobójczych oraz w medycynie regeneracyjnej (skóra, błony śluzowe). Obszar: nanotechnologia w medycynie regeneracyjnej oraz poszukiwaniu nowych środków bakterio- i wirusobójczych.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.02.2018
plusfontminusfontreloadfont