Dr n. med. Łukasz Kozera

Print Friendly, PDF & Email

Dr n. med. Łukasz Kozera

Krajowy Koordynator ds. biobankowania

Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, absolwent Wydziału Biotechnologii i Analityki Medycznej. W latach 2005-2008 odbył studia doktoranckie w Instytucie Badań Sercowo-Naczyniowych, na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Leeds. Po ich ukończeniu pracował w Klinice Reumatologii Instytutu Medycyny Molekularnej (Leeds), gdzie kierował bankiem tkanek oraz programem wykrywania nowoczesnych biomarkerów schorzeń reumatoidalnych. Pomysłodawca jednego z pierwszych biobanków populacyjnych w Polsce, który powstał w ramach projektu badawczego BioMed WCB EIT+. Dzięki jego staraniom od 2012 roku Wrocław ma własny biobank, gdzie pacjenci z Dolnego Śląska mogą przekazać próbki krwi do badań naukowych. Z jego inicjatywy możliwe jest również prowadzenie badań przesiewowych w kierunku chorób sercowo-naczyniowych wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Od kilku lat jest związany również z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu, w którym jako wolontariusz dyżuruje w zakładzie diagnostyki laboratoryjnej. W 2013 roku otrzymał nominację na krajowego koordynatora ds. biobankowania z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dzięki jego staraniom w Polsce powstaje sieć biobanków.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.02.2018
plusfontminusfontreloadfont