Śp. Jerzy Składzień

Print Friendly, PDF & Email

Śp. Jerzy Składzień

Dyrektor Departamentu Rozwoju Biznesu 2010-2012

Dr inż. Jerzy Składzień przez wiele lat sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu. Był jednym z głównych twórców koncepcji Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Pracował w naszej Spółce od samego jej początku.

Jerzy Składzień był absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej. Pracę doktorską obronił w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej. Był twórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu Inżynierii Lotniczej, Procesowej i Maszyn Energetycznych na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej. Na uczelni kierował Zakładem Aparatury Procesowej. Jego tematyka badawcza obejmowała takie zagadnienia, jak właściwości materiałów ziarnistych i struktur porowatych oraz fraktalne szeregi czasowe.

Jerzy Składzień był dyrektorem zarządzającym lub/i prezesem zarządu szeregu spółek z branży informatycznej, energetycznej i przemysłowej (Computer Communication Systems SA – Innovation Technology Group SA, Winuel SA – Sygnity Group, eProject SA, Max Weber, Dozamel – Dolmel, CompRot). Zasiadał w radach nadzorczych (m.in. JTT Computer SA, CCS SA, Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych, Donako SA).

Był ekspertem z zakresu energetyki, elektroenergetyki, inżynierii chemicznej i procesowej, urządzeń i aparatury przemysłowej. Kwalifikacje biznesowe z zakresu strategii marketingowych, restrukturyzacji i przekształcania firm, wzrostu wartości spółek. Stworzył portal polskich energetyków (www.cire.pl), współtworzył Wrocławski Park Przemysłowy (www.wpp.wroc.pl).

Pan Jerzy Składzień był dla większości z nas mentorem, a dla wszystkich wspaniałym przyjacielem. Był cudownym nauczycielem, zawsze gotowym wspierać nas swoim bogatym doświadczeniem i wiedzą. Przy Jego udziale Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zrealizowało wiele ważnych projektów, dzięki którym ranga naszej Spółki znacząco wzrosła. Był jednym z głównych twórców unikalnego modelu działania naszej firmy.

W swojej karierze zawodowej Pan Jerzy przyczynił się do sukcesu wielu przedsięwzięć biznesowych, a jako wykładowca Politechniki Wrocławskiej wychował całe pokolenia wrocławskich studentów. Był człowiekiem pełnym energii, pasji i życiowej mądrości, kompetentnym i godnym zaufania, darzonym wielkim szacunkiem przez każdego, z kim miał okazję współpracować.

Pan dr inż. Jerzy Składzień zmarł 11 maja 2012 r.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 23.02.2015
plusfontminusfontreloadfont