Print Friendly, PDF & Email

Stanowisko Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w zakresie terminów realizacji dostaw do budynku 9A

W związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+” – dokończenie zadania, polegające na kontynuacji prac projektowych i robót budowlanych budynku nr 9A we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147 oraz remont i adaptacja budynku technicznego E oraz związanym z tym ryzykiem przedłużenia zakończenia budowy na I kwartał 2015 roku, a także w związku z przedłużeniem realizacji projektu infrastrukturalnego do dnia 30 czerwca 2015 roku, poniżej przedstawiamy wytyczne w zakresie terminów realizacji dostaw do budynku 9A:

  1. Wobec postępowań, które nie zostały jeszcze wszczęte – ustalenie maksymalnego terminu dostaw najpóźniej do końca maja 2015 roku. 
  2. Wobec toczących się postępowań (do otwarcia ofert) – zamieszczenie niniejszego stanowiska na stronie internetowej www.port.org.pl oraz rozszerzenie katalogu okoliczności stanowiących podstawę wprowadzenia zmian do umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o: zmianę terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich spowodowaną przesunięciem terminu zakończenia robót budowlanych na budynku 9A. 
  3. Wobec zakończonych postępowań (po otwarciu ofert) – wystąpienie do wykonawców o przedłużenie terminu dostaw do budynku 9A najpóźniej do końca maja 2015 roku oraz zawarcie stosownych aneksów terminowych do umów zgodnych z warunkami określonymi w zakończonej procedurze przetargowej oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych. 

prof. Jerzy Langer – Prezes Zarządu

Krzysztof Razik – Dyrektor Generalny

 

Wrocław, dnia 6 marca 2014 roku

 

W związku z toczącym się postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa Dolnośląskiego Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskiego Centrum Badań EIT+” – dokończenie zadania, polegające na kontynuacji prac projektowych i robót budowlanych budynku nr 9A we Wrocławiu przy ul. Stabłowickiej 147 oraz remont i adaptacja budynku technicznego E oraz związanym z tym ryzykiem przedłużenia zakończenia budowy na 
I kwartał 2015 roku, a także w związku z przedłużeniem realizacji projektu infrastrukturalnego do dnia 30 czerwca 2015 roku, poniżej przedstawiamy wytyczne w zakresie terminów realizacji dostaw do budynku 9A:
1. Wobec postępowań, które nie zostały jeszcze wszczęte – ustalenie maksymalnego terminu dostaw najpóźniej do końca maja 2015 roku. 
2. Wobec toczących się postępowań (do otwarcia ofert) – zamieszczenie niniejszego stanowiska na stronie internetowej www.port.org.pl oraz rozszerzenie katalogu okoliczności stanowiących podstawę wprowadzenia zmian do umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o: zmianę terminu wykonania zamówienia oraz terminów pośrednich spowodowaną przesunięciem terminu zakończenia robót budowlanych na budynku 9A. 
3. Wobec zakończonych postępowań (po otwarciu ofert) – wystąpienie do wykonawców o przedłużenie terminu dostaw do budynku 9A najpóźniej do końca maja 2015 roku oraz zawarcie stosownych aneksów terminowych do umów zgodnych z warunkami określonymi w zakończonej procedurze przetargowej oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych. 
Wrocław, dnia 6 marca 2014 roku

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 25.08.2013
plusfontminusfontreloadfont