HR Excellence

Print Friendly, PDF & Email

HR Excellence

Logo „HR Excellence in Research” to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Komisję Europejską instytucjom naukowo-badawczym stwarzającym naukowcom najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy przy realizacji działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej. Logo „HR Excellence in Research” to znak jakości, który otrzymują organizacje wdrażające zasady zawarte w „Europejskiej Karcie Naukowca” i „Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Zasady te zobowiązują instytucje naukowo-badawcze do tworzenia przyjaznych warunków pracy i rozwoju kariery naukowej oraz przejrzystych procesów rekrutacji pracowników naukowych.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ otrzymało prawo do posługiwania się logo „HR Excellence in Research” w styczniu 2016 roku jako pierwsza we Wrocławiu i dziewiąta w Polsce organizacja naukowo-badawcza.

Aby uzyskać logo HR Excellence in Research należy spełnić określone warunki i przejść drobiazgową procedurę. WCB EIT+ musiało dokonać wewnętrznej analizy oceniającej w jakim stopniu funkcjonowanie spółki jest spójne z Europejską Kartą Naukowca i Kodeksem Postępowania przy rekrutacji naukowców. Analiza dostosowania WCB EIT+ do powyższych wytycznych dokonana została przez powołany w tym celu zespół. Na podstawie wniosków z analizy została przygotowana strategia HR i plan działań dostosowujący politykę HR naszej organizacji do ogólnoeuropejskich standardów wskazanych przez KE. Zgodnie z zaleceniami KE planujemy cykliczną samoocenę wdrożonych rozwiązań i ciągłe doskonalenie naszego podejścia w tym zakresie.

Ogólny raport z przeprowadzonej analizy, w tym przyjęty plan działań znajduje się w poniższych załącznikach:

Więcej na temat „Europejskiej Karty Naukowca”„Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” oraz treść dokumentów na stronie Euraxess.pl.

    Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
plusfontminusfontreloadfont