Print Friendly, PDF & Email

Stypendia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców z EIT+

Naukowcy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ dr inż. Michał Nikodem, Kierownik Zespołu Spektroskopii Laserowej, dr inż. Filip Granek, Kierownik Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych oraz oraz dr inż. Grzegorz Soboń, który pracuje przy realizacji zadania badawczego nr 2.1 „Lasery i wzmacniacze światłowodowe” kierowanym przez prof. Krzysztofa Abramskiego w projekcie NanoMat, otrzymali stypendium Minister nauki i szkolnictwa wyższego dla młodych wybitnych naukowców w 2014 roku.

Stypendium przyznawane jest najlepszym badaczom, którzy nie ukończyli 35. roku życia, prowadzą wysokiej jakości badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym. Naukowcy dostaną do 5 tys. zł miesięcznie przez najbliższe trzy lata.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznając stypendia młodym naukowcom, podkreśliła, że jest to przede wszystkim nagroda za ich pasję naukową i przekraczanie naukowych granic. – Polska potrzebuje innowacji, a to właśnie młodzi potrafią łamać bariery, szukać nowych pomysłów i idei. Obok tych prestiżowych wyróżnień młodzi badacze mają na początku kariery naukowej wiele innych możliwości rządowego wsparcia, z których chętnie korzystają. Są liderami w zdobywaniu grantów z Narodowego Centrum Nauki, dostają pieniądze w ramach programu Iuventus Plus – powiedziała minister Lena Kolarska-Bobińska.

Naukowcy Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ zostali wybrani spośród 727 osób i znaleźli się w gronie liderów m.in. z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nasi stypendyści prowadzą badania w zakresie technologii wytwarzania nowoczesnych cienkowarstwowych ogniw słonecznych i elementów elektroniki drukowanej oraz pracują nad nowoczesnymi metodami pomiarowymi, wykorzystującymi koherentne promieniowanie laserowe w precyzyjnej detekcji chemicznej, metrologii i diagnostyce medycznej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 18.06.2013
plusfontminusfontreloadfont