Print Friendly, PDF & Email

Sukces WCB EIT+ w dziedzinie ICT

 

 

W konkursie wiosennym w Brukseli w tzw. Call 4 zgłoszonych zostało 1267 projektów przez międzynarodowe konsorcja naukowo-przemysłowe we wszystkich dziedzinach ICT w 28 grupach tematycznych. WCB EIT+ złożyło wnioski projektowe w grupie tematycznej „Network of the Future”, do której napłynęło 121 projektów z całej Europy reprezentowanych przez najlepsze uniwersytety i największe koncerny telekomunikacyjne i informatyczne. Do finansowania zostało wybranych jedynie 15 najlepszych projektów w tym 3 złożone przez WCB EIT+!

 

Jest to spektakularny sukces, dostrzeżony natychmiast w Brukseli! Jak wynika z informacji otrzymanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest to największa liczba projektów pozyskanych w jednym konkursie przez polski podmiot!

 

Uzyskane projekty to:

 

1. SAPHYRE – Sharing Physical Resources – Mechanisms and Implementations for Wireless Networks Projekt SAPHYRE zajmuje się zagadnieniami współdzielenia infrastruktury sieci telefonii komórkowej przez operatorów oraz współdzieleniem zasobów widmowych w szczególności dla technologii LTE i przyszłych. Głównymi partnerami obok WCB EIT+ są m.in.: TU Dresden, Instytut Fraunhofera, Alcatel-Lucent, Telecom Italia oraz europejscy regulatorzy rynku telekomunikacyjnego i operatorzy telefonii komórkowej.

 

2. C2POWER – Cognitive Radio and Cooperative Strategies for POWER Saving in Multi-Standard Wireless Devices Projekt C2Power skupia się na zagadnieniach radia kognitywnego oraz aspektach optymalnego zarządzania energią z punktu widzenia terminala abonenckiego pracującego w środowisku wielosystemowym. Głównymi partnerami w projekcie obok WCB EIT+ są m.in.: IT Aveiro, CEA-LETI, Portugal Telecom, EADS Defence and Security Systems, Infineon Technologies, University of Surrey.

 

3. FIVER – Fully-Converged Quintuple-Play Integrated Optical-Wireless Access ArchitecturesProjekt FIVER będzie badał problematykę przesyłania m.in. sygnałow radiowych OFDM takich systemów jak np. LTE, WiMAX itp przez zintegrowane sieci optyczne celem dostarczania ich poprzez infrastrukturę radiowo-optyczną do abonenta końcowego jako element usług głosowych, Internetu, HDTV, femto komórek i sterowania inteligentnym domem. Partnerami w projekcie są obok WCB EIT+ m.in.: Politechnika w Walencji, Portugal Telecom, Thales, HTW-Dresden, DAS Photonics.

 

W projektach tych weźmie udział ze strony WCB EIT+ międzynarodowy zespół pracujący w Kampusie Pracze, składający się zarówno z polskich naukowców jak i specjalistów zagranicznych, pracujących uprzednio w najlepszych ośrodkach badawczych Europy.

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 11.03.2015
plusfontminusfontreloadfont