Print Friendly, PDF & Email

Superhydrofobowe powłoki nanokompozytowe jako pasywne systemy anty-oblodzeniowe

W trakcie Konferencji Polish Scientific Networks: Science & Business odbędą się również specjalne sesje wykładowe. Jedna z nich będzie dotyczyła nowoczesnych technologii, a swoją prezentację na temat superhydrofobowych powłok nanokompozytowych wygłosi dr Jacek Marczak, Inżynier Badań w Laboratorium Materiałów Polimerowych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Analizy powierzchni samolotu wykazują, że obecność śniegu lub lodu, o grubości zbliżonej do tekstury papieru ściernego średniej wielkości ziaren, może stanowić zagrożenie i prowadzić do katastrofy lotniczej. Współczesny rynek systemów anty-oblodzeniowych oczekuje na nowe rozwiązania, które pozwolą efektywnie w zmiennych warunkach atmosferycznych zapobiegać obladzaniu zabezpieczanych powierzchni bez zużywania energii elektrycznej. Powszechnie stosowane na rynku systemy anty-oblodzeniowe do swojego działania wymagają użycia energii elektrycznej dlatego zaliczane są do grupy aktywnych systemow anty-oblodzeniowych.

Najczęściej stosowane systemy anty-oblodzeniowe:

  1. TERMICZNE – zapobiegają oblodzeniu przez ogrzewanie zabezpieczanych powierzchni,
  2. CHEMICZNE – zapobiegają powstawaniu lodu przez zraszanie zabezpieczanej powierzchni środkami chemicznymi,
  3. MECHANICZNE – usuwają lód poprzez drgania zabezpieczanych powierzchni.

Wymienione powyżej typy systemów anty-oblodzeniowych są kosztowne w utrzymaniu i zanieczyszczają środowisko poprzez emisję CO2 oraz uwalnianie toksycznych substancji na bazie glikoli. W związku z tym poszukiwanie i rozwijanie nowych rozwiązań dla systemów anty-oblodzeniowych jest bardzo pożądane. Jednym z obszarów badań prowadzonych w EIT+ jest właśnie wytworzenie pasywnych systemów anty-oblodzeniowych w postaci powłok superhydrofobowych niezużywających energii elektrycznej podczas działania.

 

 

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań dotyczące wytwarzania i efektywności działania powłok superhydrofobowych o właściwościach anty-oblodzeniowych oraz zapotrzebowanie rynku na proponowane rozwiązania w postaci powłok anty-oblodzeniowych. Rezultat badań w postaci powłok stosowany może być na skrzydła samolotów, rynny, łopaty elektrowni wiatrowych. Efektywność wytworzonych powłok superhydrofobowych po przeprowadzonych testach starzeniowych jest niezmienna.

Sesja wykładowa II: Nowoczesne technologie
Przewodniczący: dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz (Instytu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Badań EIT+
Miejsce: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, ul. Stabłowicka 147 we Wrocławiu
Data: 1 lipca 2016 r., 15.30 – 15.45

Dr Jacek Marczak
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

dr Jacek Marczak, Inżynier Badań w Laboratorium Materiałów Polimerowych EIT+

dr Jacek Marczak, Inżynier Badań w Laboratorium Materiałów Polimerowych EIT+

Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Łodzkiego, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych o specjalności nanotechnologie, prezentując rezultaty badań naukowych w pracy „Kształtowanie właściwości hydrofobowych materiałow poprzez chemiczną modyfikację ich gładkich i teksturowanych powierzchni”. Jego obszar badawczy obejmuje otrzymywanie i modyfikację właściwości nanokompozytów żywic epoksydowych do wytwarzania powłok superhydrofobowych o właściwościach anty-oblodzeniowych. W czasie studiow doktoranckich odbył kilkumiesięczny staż naukowy w Instytucie Fizyki Chemicznej Chińskiej Akademii Nauk, gdzie doskonalił umiejętności związane z wytwarzaniem powierzchni superhydrofobowych stosując różne techniki modyfikacji chemicznej oraz syntezy i charakterystyki nanokompozytów żywic epoksydowych. Jacek Marczak był kierownikiem i głównym wykonawcą w projektach badawczych dotyczących zastosowania materiałów polimerowych oraz modyfikacji chemicznej do wytwarzania struktur i powłok o określonych właściwościach optycznych, mechanicznych i hydrofobowych. Obecnie dr Marczak pracuje we Wrocławskim Centrum Badań EIT+ w Laboratorium Materiałów Polimerowych, gdzie kontynuuje badania dotyczące wytwarzania powłok superhydrofobowych o właściwościach anty-oblodzeniowych.

Pełen program Konferencji Polish Scientific Networks: Science & Business na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 27.06.2016
plusfontminusfontreloadfont