Print Friendly, PDF & Email

ŚWIATOWY KONCERN i WROCŁAW

 IBM jest największą na świecie firmą branży informatycznej, której potencjał najlepiej określają trzy liczby: około 390 000 pracowników, roczne obroty ok. 98 miliardów dolarów, przedstawicielstwa w 170 krajach. Koncern w swoich poszukiwaniach nie koncentruje się jednak tylko na branży IT.IBM Research skupia się na badaniach podstawowych i stosowanych realizowanych w ośmiu ośrodkach badawczych na całym świecie. Sukcesy naukowe tych placówek zbudowane są na komercjalizacji ich wiedzy poprzez praktyczne zastosowanie w licznych produktach i usługach.Intencją obu partnerów jest możliwie szybkie przejście od fazy planowania i zakreślania wspólnych obszarów badawczych zainteresowań do ich realizacji, która mogłaby rozpocząć się już teraz w wybranych placówkach IBM Research, a następnie, w miarę postępów projektu DolBioMat kontynuowana we wrocławskich laboratoriach Kampusu Pracze. Konkretnym działaniem, które rozpocznie się niezwłocznie, będą szkolenia personelu zarządzającego przyszłymi wspólnymi projektami, a także pracowników naukowych (zarządzanie infrastrukturą badawczą) oraz ogólnie zarządzaniem badaniami i rozwojem. Wspólne projekty badawcze z punktu widzenia uczestniczących podmiotów podzielono na dwie grupy. Pierwszy obejmuje działania WCB EIT+ oraz IBM Research, a przedmiotem ich będzie: 1.    Technika mikrostrumieniowa do testów immunologicznych2.    Materiały do fotoniki3.    Modelowanie molekularne4.    Materiały do magazynowania energiiDrugą grupę, których realizację przewidziano z udziałem podmiotów trzecich, jakimi mają być polskie firmy współdziałające z WCB EIT+ stanowić będzie tematyka związana z:1.    Inteligentnym zarządzaniem wodą2.    Inteligentnym wydobyciem surowców3.    Zintegrowaną optymalizacją zużycia energii w wydobyciu surowców4.    Inteligentnym systemem transportowymW umowie określono, że pierwszy etap współpracy WCB EIT+ i IBM Research trwać będzie pięć lat. 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 24.02.2015
plusfontminusfontreloadfont