Print Friendly, PDF & Email

Szkolenie na temat 7 PR Wrocław, 03 lutego 2009 roku

Szkolenie na temat 7 PRWrocław, 03 lutego 2009 roku Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. organizuje bezpłatne szkolenie na temat 7 Programu Ramowego. 7 Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) to największy mechanizm finansowania badań na poziomie europejskim, z budżetem blisko 54 mld euro, przeznaczony na przekształcenie UE w najbardziej dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia większej ilości i jakości miejsc pracy oraz zagwarantowania spójności społecznej. Programem powinny zainteresować się te przedsiębiorstwa, które dostrzegają potrzebę dalszego rozwoju i wprowadzania innowacji, a nie posiadają własnego zaplecza badawczego, ponieważ program umożliwia m.in. zlecenie usług badawczych na zewnątrz. Udział w programie ułatwia przedsiębiorcom: tworzenie nowych produktów i usług, rozwiązywanie problemów technologicznych, unowocześnienie procesów technologicznych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy. Szkolenie poprowadzą eksperci działającego przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK): Krzysztof Trojanowski oraz Małgorzata Gliniecka. Szkolenie odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu "Mercure Panorama" w dniu 03 lutego 2009 roku, Plac Dominikański 1 w godzinach: 09:00 – 15:30. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Szczegółowych informacji nt. szkolenia udzielają pracownicy DARR S.A.: Tomasz Pająk, Marek Stankiewicz, Katarzyna Bienia tel.: 074 888 09 21.Informacja o szkoleniu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie DARR S.A.: http://www.darr.pl/index.php?id=228

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 03.02.2015
plusfontminusfontreloadfont