Print Friendly, PDF & Email

Różnicowa kalorymetria skaningowa DSC – obsługa urządzenia i analiza wyników

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ uruchamia cykl szkoleń w Labortorium Materiałów Polimerowych, znajdującym się w Kampusie Pracze.

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie się z różnicowym kalorymetrem skaningowym DSC MT-DSC DSC1 (Mettler Toledo). Szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy w zakresie obsługi urządzenia oraz przygotowania pomiarów z wykorzystaniem różnicowego kalorymetru skaningowego DSC, nabycie umiejętności doboru odpowiednich parametrów pomiarowych oraz interpretacji uzyskanych wyników, jak również poznania właściwości termicznych materiałów (np. temperatury przejść fazowych, oznaczanie czystości, reakcje sieciowania).

Praktyczny warsztat dedykowany jest dla:

 • studentów,
 • młodych pracowników naukowych,
 • pracowników firm z branży chemicznej (zwłaszcza z branży tworzyw sztucznych), budowlanej oraz auto-motive.

Szkolenie może zostać przygotowane w wersji podstawowej oraz wersji zaawansowanej.

Tematyka zajęć podstawowych obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną. Na część teoretyczną składają się:

 • podstawy teoretyczne metody – 3 h
 • odpowiedni dobór parametrów pomiarowych i analiza otrzymanych wyników, wiadomości ogólne – 4 h
 • podstawy teoretyczne metody różnicowej kalorymetrii skaningowej z modulacją temperatury MT-DSC – 3 h
 • oznaczanie czystości materiałów farmaceutycznych i polimerów – 1 h

Natomiast część praktyczna będzie obejmować:

 • wyznaczanie podstawowych parametrów termicznych za pomocą metody DSC (temperatura topnienia/krystalizacji, entalpia topnienia/krystalizacji, temperatura zeszklenia) – 6 h
 • odpowiednią preparatykę próbek – 2 h
 • oznaczanie czystości materiałów farmaceutycznych i polimerów – wykonywanie pomiarów wraz z interpretacją (2 h)

OPCJA ZAAWANSOWANA: analiza kinetyczna procesu krystalizacji (ewentualnie reakcji sieciowania np.) – podstawy teoretyczne (3 h), pomiary (przykładowe, krótkie pomiary) i interpretacja wyników (3 h).

Udział w szkoleniu umożliwi zdobycie następujących kompetencji:

 • umiejętność wykonywania pomiarów i analizy wyników za pomocą metody DSC
 • umiejętność analizy kinetycznej procesu krystalizacji
 • umiejętność doboru parametrów pomiarowych z materią
 • zapoznanie się z budową systemów do mikroobróbki laserowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 12.01.2017
plusfontminusfontreloadfont