Print Friendly, PDF & Email

Szkolenie – Przygotowanie i analizy widm w spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczęło cykl różnych szkoleń w Laboratorium Materiałów Polimerowych, znajdującym się w Kampusie Pracze. Prezentowane szkolenie ma dotyczyć przygotowania i analizy widm w spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera.

Celem warsztatu jest praktyczne zapoznanie się z spektrometrem FTIR Tensor 27 BRUKER. Szkolenie umożliwi również zdobycie wiedzy w zakresie obsługi urządzenia oraz przygotowania pomiarów z wykorzystaniem spektrometru FTIR, nabycie umiejętności doboru odpowiednich parametrów pomiarowych (trybu pracy) oraz interpretacji uzyskanych wyników, jak również poznania struktury badanych materiałów po przez między innymi charakterystykę grup funkcyjnych, próby identyfikacji materiałów przy pomocy baz danych.

Kurs dedykowany jest:

  • studentom,
  • młodym pracownikom naukowym,
  • pracownikom firm z branży, chemicznej (zwłaszcza branża tworzyw sztucznych), budowlanej oraz auto-motive.

Szkolenie przewidziane jest na 2 dni (12 h w rozkładzie: 6 h/ 1 dzień), podczas których odbędą się zajęcia teoretyczne (wykład) oraz zajęcia praktyczne w laboratorium. Tematyka zajęć obejmuję:

  • podstawy teoretyczne metody – 6 h
  • przygotowanie próbek i wykonanie pomiaru – 1 h
  • wyszukiwanie widm w bazach – 1 h
  • analiza widm FTIR; analiza jakościowa widm FTIR – 3 h
  • praktyczne wskazówki odnośnie wykonywania badań – 1 h

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 24.11.2016
plusfontminusfontreloadfont